ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายภารกิจให้ เตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายภารกิจให้ หัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี และถนนเทศบาลสาย 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติในการกอบกู้เอกราช และวันที่ 28 ธันวาคม 2557 เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

1064856_846973905365706_7503150156497884199_o

10848021_846973652032398_5162883812444040802_n

10863998_846973918699038_4141682598901906177_o

1398751_846973848699045_2975825414553126443_o

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น