ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี)พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ10321799_832414026821694_5737716072357627364_o

1956791_832414020155028_1724270204357888145_o

10749953_832414130155017_7296047304435988754_o

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น