ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พระสาธิต จากสำนักสถาบันธรรมภิวัฒน์ จ.ลำปาง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พระสาธิต สำนักสถาบันธรรมภิวัฒน์ บ้านสบเติ๋น อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เลขานุการเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ จ่าชัย วงศ์ตระกูล ปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้านต้นแบบ บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และนายประเสริฐ สุริยะวงศ์ษา เครือข่ายลุ่มน้ำจาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน

1014996_831967790199651_8315300746034933243_o

1519052_831967780199652_3666134015636547180_o

10533307_831967793532984_8029745314226363729_o

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น