ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช 2557 ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

10497213_831966550199775_1936490357622522837_o

10750212_831966660199764_1344508146737405471_o

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น