Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ที่ทำการปกครอง