Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ที่ทำการปกครอง

บิดานายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิชุมแพการกุศล จังหวัดขอนแก่น

บิดานายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิชุมแพการกุศล จังหวัดขอนแก่น

การจัดพิธีเนื่องด้วยมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ

การจัดพิธีเนื่องด้วยมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ