Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ

ประกาศสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนฯ ในส่วนภูมิภาค (ร่าง)กำหนดการฯ แบบตอบรับการร่วมพิธีฯ

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐