Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งาน “สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2557″

ขอเชิญเที่ยวงาน ” สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2557 ” คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางกิจกรรม งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ติดตามข่าวสารและภาพบรรยากาศ งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ได้ทางเฟสบุคจังหวัดจันทบุรี  https://www.facebook.com/chanthaburi.go.th      

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน จำนวน 11 อัตรา

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 14 มีนาคม 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

ตามที่ได้มีฝนตกลงมาในบริเวณเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ทำให้การเดินทางขึ้นเขาคิชฌกูฏเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เกิดความไม่สะดวกต่างๆ จังหวัดขอเรียนว่า บัดนี้คณะกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนทำให้เส้นทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วแล้ว และขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ไปร่วมงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ ได้ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลการนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ได้ทางเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี (www.chanthaburi.go.th) หรือสอบถามและส่งข้อเสนอแนะได้ที่ email: chanthaburi@moi.go.th 15 กุมภาพันธ์ 2557

ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่2

ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่2

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC)

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

การปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แจ้ง ปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม