Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด “เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าองค์การภาครัฐแบบดิจิทัล”

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าองค์การภาครัฐแบบดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดจันทบุรี