Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี (3 รูปแบบ )

ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยสารคามเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561