Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ผลสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีที่ร่วมกันดำเนินการ  

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดโครงการ ติดตามผล การปฏิบัติงานเพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2564การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งร่วมลงนาม และเป็นสักขีพยานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง…

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ “๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าวัดทำบุญตักบาตรเทโวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ”๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โดยนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ ย้อนรำลึก”๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ณ วัดป่าคลองกุ้ง / ส่วนนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดทำบุญ ที่วัดโค้งสนามเป้า / เช่นเดียวกับอำเภอต่าง…

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพุธที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริเวณอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” และนับเป็นวันแรกของการจัดโครงการ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายลือชา ธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานกองทัพเรือ ประชาชนชาวจันทบุรี จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช…

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ “๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าวัดทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ”๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ที่กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ “๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ซึ่งจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดตามเส้นทางยาตราทัพทางเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ตั้งแต่เริ่มเคลื่อนทัพจากจังหวัดจันทบุรี จนกระทั่งยกพลขึ้นบกที่ค่ายโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมี พระปรีชาสามารถและทรงเสียสละเพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวจันทบุรี รวม 3 วัน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ในห้วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวจันทบุรี รวม 3 วัน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ในห้วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้คุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมในการนี้ด้วย โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จ ซึ่งวันแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมความคืบหน้าและศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ / หลังจากนั้น…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เฝ้ารับเสด็จ ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน โดยมีผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเฝ้ารับเสด็จ ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก #ทรงพระเจริญ