Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ การปฏิบัติงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านแรงงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ให้กับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ การปฏิบัติงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านแรงงาน และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ให้กับคณะสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๑๐ อำเภอ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี และประสบการณ์การปฏิบัติราชการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ ๓๗ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๒ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๒ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะแรลลี่การกุศล “รำลึกวีรกรรมกู้ชาติครบรอบ ๒๕๐ ปีพระเจ้าตาก” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะแรลลี่การกุศล “รำลึกวีรกรรมกู้ชาติครบรอบ ๒๕๐ ปีพระเจ้าตาก” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำหรับ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐ และมอบโล่รางวัลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐