Category Archives: ข่าวกิจกรรม

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ เพื่อการท่องเที่ยว บ้านคลองชีพ ตำบลจันทเขลม ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านเมนูเด็ด

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 ณ บ้านคลองชีพ ตำบลจันทเขลม ( จัน – ทะ – เขม ) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ จังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านที่พัฒนาหมู่บ้านเป็น หมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…

จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล เกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ รายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ แปลงนาข้าวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นการกุศล หารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และกิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นการกุศลฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร / 4 กิโลเมตร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมโครงการกิจกรรมอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมโครงการกิจกรรมอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยร่วมกันดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ปลูกโดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2561เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และครั้งนี้จะมีเรื่องก่อนวาระการประชุมจำนวนมาก อาทิ มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานจิตอาสาดีเด่น และแรงงานดีเด่นประจำปี 2561 / มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการดีเด่น และ สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน / มอบโล่รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ / มอบโล่ที่ระลึกและป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดสดติดดาว /…

จังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  2561ท ณ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราชนุกูล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกสมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกิจกรรม วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ( สมเด็จย่า ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561 และ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2561 หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน…

พิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จยาตราทัพทางน้ำ ตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”ที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ก่อนที่จะอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงเรือระบายพล เรือรบหลวงอ่างทองเคลื่อนขบวน ยาตราทัพ ย้อนอดีตตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”มีข้าราชการ ประชาชน ร่วมแต่งกายชุดนักรบโบราณร่วมขบวนทางน้ำพร้อม ๆ กับเรือของชาวบ้านที่ตามขบวนโดยเรือระบายพลจะนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปขึ้นเรือรบหลวงอ่างทองที่จอดทอดสมอบริเวณปากน้ำแหลมสิงห์ และ จะประกอบพิธีอัญเชิญตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติที่พระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะแวะพักและอัญเชิญพระรูปฯ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ผลสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีที่ร่วมกันดำเนินการ  

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดโครงการ ติดตามผล การปฏิบัติงานเพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2564การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งร่วมลงนาม และเป็นสักขีพยานการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง…

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ “๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าวัดทำบุญตักบาตรเทโวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ”๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โดยนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ ย้อนรำลึก”๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ณ วัดป่าคลองกุ้ง / ส่วนนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดทำบุญ ที่วัดโค้งสนามเป้า / เช่นเดียวกับอำเภอต่าง…

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพุธที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริเวณอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” และนับเป็นวันแรกของการจัดโครงการ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายลือชา ธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานกองทัพเรือ ประชาชนชาวจันทบุรี จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช…