Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นักเรียน นักศึกษา ในจันทบุรีร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันนเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชยจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรม รณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ที่กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ใส่วนของจังหวัดจันทบุรีเริ่มต้นจากลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ริมทะเลสาบทุ่งนาเชย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำผู้ร่วมงานกล่าวปฏิญาณตนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ก่อนจัดรูปขบวนเดินรณรงค์ออกเป็น 3 สาย เดินรณณงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนในการรณรงค์รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นประธานเปิดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ จิตอาสา ร่วมบริจาคเงิน และ สิ่งของ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย รวมทั้งเป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีแสดงความขอบคุณข้าราชการ พ่อค้า ผู้ประกอบการและประชาชนที่เดินทางนำเงินสด ทองคำ และสิ่งของมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีจำนวนมาก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักกีฬาอาวุโสจากส่วนราชการ และภาคเอกชน 12 หน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ จันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำทีมผู้บริหารร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล สานสัมพันธ์ จันทบุรี ครั้งที่ 1 กระชับความสัมพันธ์ส่วนราชการ ภาคเอกชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักกีฬาอาวุโสจากส่วนราชการ และภาคเอกชน 12 หน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี อาทิ จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด กปช.จต. ตำรวจ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี บริษัทห้างร้านภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ จันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนางวรรณภร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จุลมณี 3 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นางวรรณภร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และบรรยายพิเศษ ความสำคัญและหน้าที่ของเน็ตอาสาประชารัฐ และการใช้แอพพิเคชั่น เครือข่าย เน็ตอาสาประชารัฐ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เป็นบุคคล เน็ตอาสาประชารัฐ ให้การต้อนรับ และ ร่วมประชุม การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคม และเศรษฐกิจได้ดำเนินโครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม. 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและ เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561 สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็ก ออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามพระประสงค์ และในปีการศึกษา 2561 ทรงประทานทุนให้กับเด็กออทิสติก เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 คน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 102 ทุน ทุนละ 5,000 บาท…

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงพร้อม

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลช้างข้าม หมู่ที่ 4 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าว เตรียมจัดกิจกรรม SWEET CHRISTMAS: CHANTHABURI MIRACLE CHRISTMAS 2018 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี / นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี และ นางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดกิจกรรม SWEET CHRISTMAS: CHANTHABURI MIRACLE CHRISTMAS 2018 งานคริสต์มาสที่น่ารักที่สุดในประเทศไทย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร โดยมีจุด Start – Finish ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคลองภักดีรำไพ ถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ผู้ว่าพบสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม  2561 ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบสื่อมวลชน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ชี้แจงสรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต โดยทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต โดยทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร