Category Archives: ข่าวกิจกรรม

จังหวัดจันทบุรี จัดงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตอกย้ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งไทยย้อนยุค ชิมอาหารพื้นเมือง

วันพุธที่ 26 กันยายน 261 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ร่วมงาน “ เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี” โดยพิธีเปิดงานมีดารานักแสดง ชลิต เฟื่องอารมณ์ มาร่วมตำน้ำพริก ก่อนที่จะเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตำน้ำพริกชาวชอง ครกใหญ่ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารถิ่นพื้นบ้าน คาว – หวานกว่า 50 ร้านค้า การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง อาทิ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วม กิจกรรมโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ”

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วม กิจกรรมโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ภายใต้แนวคิด ให้ทาน ให้คิด ให้ชีวิต “คนขอทาน” โครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” ถือเป็นการตอกย้ำสิ่งที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการถือปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยการทำให้เห็น เป็นรูปธรรมในกิจกรรมเดียว ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมการจัดระเบียบเพื่อลดจำนวนผู้ทำการขอทาน…

จังหวัดจันทบุรีมอบประกาศยกย่อง จิตอาสา ที่พายเรือไปช่วยเหลือผู้กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วยใจบริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าสวนราชการ ร่วม ชื่นชม ยกย่องการทำความดี ของนายพิชัย ขุนวิมล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทนิมิต ที่นำเรือออกไปช่วยคนที่กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ให้รอดพ้นจากอันตราย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบประกาศยกย่อง ชื่นชม ให้กำลังใจ นายพิชัย ขุนวิมล จิตอาสา ที่พายเรือไปช่วยเหลือผู้กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วยใจบริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งตอบแทน ขณะที่นางสุจิตรา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ด้วยหัวใจ แห่งสายใยจันทบุรี แก่หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี ตามประเพณีอันดีงามของไทย

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ที่ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และแสดงมุฑิตาจิต หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ และ ผู้ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ขอบคุณ ด้วยหัวใจ แห่งสายใยจันทบุรี ซึ่งปีนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เกษียณอายุราชการรวม 10 ราย และ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น อีก 1 ราย โอกาสนี้ วิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดจันทบุรีได้นำการแสดง ระบำสมุทราบูรพาทิศ…

โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าว ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารศูนย์มะเร็ง

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีการแถลงข่าว โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยมี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) / นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า /นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ ประธานศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า…

กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีเตรียมความพร้อมรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติฯ

ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 กันยายน ที่จังหวัดจันทบุรี กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง นำโดย พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ ฯ ได้เดินทางมาเตรียมความพร้อม ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และแนะนำ เพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ช่วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561 โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นางกานต์เปรมปรีดิ์…

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีเด็กนักเรียนเยาวชนจากหลายโรงเรียนเข้างาน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระราชสมภพในวันที่ 20 กันยายน โดยทั้ง2พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ในสิริราชสมบัติแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในขณะที่ทรงพระเยาว์ทั้งสิ้น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ พร้อมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมมุ่งเน้นให้เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีมีส่วนร่วมในการใช้เวทีเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพของเยาวชน โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นจิตอาสาที่ดีดั่งคำขวัญของเยาวชนที่มีว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” และการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม หัวข้อ…

จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตอกย้ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย กำหนดจัดงาน 26 – 28 กันยายน ณ ศาลากระต่ายเทศบาลเมืองจันทบุรี แต่งไทยย้อนยุคลุ้นรับรางวัลที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ทแอนสปอร์ตคลับ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางดวงเดือน สุดแสงจันท์ ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และ นางสาว วณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี” ที่กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28…

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะตรวจติดตามผลงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ ที่โรงเรียนลาซาล ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ  ที่โรงเรียนลาซาล ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์ โอกาสนี้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แสดงวิธีการฝึกนั่งสมาธิ ขวดน้ำเพื่อให้เกิดปัญญา ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข ไม่ประมาท และมีความตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การแสดงท่าเต้นจังหวะ บาสโลบ ที่แสดงถึงความพร้อมเพรียง…

โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน คนดีศรียานุสรณ์ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียนพากเพียรในการประพฤติดี มีน้ำใจร่วมกิจกรรมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน “คนดีศรียานุสรณ์” ประจำปี 2561 ซึ่งโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดำเนินการ จัดโครงการคนดีศรีอนุสรณ์ประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีเป็นผู้รู้รักษาระเบียบวินัยอันเป็นแบบอย่างที่ดี ประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำความดี เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียนให้พากเพียรในการประพฤติดี มีน้ำใจ และ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยคนดีศรีอนุสรณ์แบ่งเป็นสามประเภท คือ ประเภทคุณธรรมจริยธรรม / ประเภทกีฬา /ประเภทกิจกรรม ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ต้องปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ…