Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 250 ปี วีรกรรมกู้ชาติ

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ พร้อมทั้งกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายเครื่องบวงสรวง สำหรับวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ซึ่งเมืองจันทบุรีเคยเป็นดินแดนที่รวมไพร่พลในการกอบกู้เอกราช สำหรับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชประวัติ ดังนี้ เดิมชื่อ สิน ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะจัด อาทิ การจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 / การเตรียมความพร้อมการจัดงาสนรัฐพิธี วันพ่อขุนราคำแหงมหาราช…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสี่แยกบ้านช้างข้าม ถนนสุขุมวิท อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย รณรงค์กระตุ้นเตือน สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มุ่งเน้นแก้ปัญหาจุดอันตราย จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถที่สัญจรไปมา โดยจังหวัดจันทบุรีบูรณาการทุกหน่วยงานในการรณรงค์ และเปลี่ยนวิธีการรณรงค์จากการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดตรวจ จุดสกัด มาเป็นบูรณาการทุกภาคส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ตามคำขวัญ “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พร้อมทั้งแจกกาแฟ…

บรรยากาศการฉลองคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี มีประชาชน นักท่องเที่ยวแห่รอชมขบวนพาเหรดซานต้า และ พลุไฟเฉลิมฉลองคริสต์มาสเนืองแน่น

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561  งาน SWEET CHRISTMAS @ CHANTHABURI 2018 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นงานคริสต์มาส ที่น่ารักที่สุดในประเทศไทย ปีนี้มีประชาชน นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเที่ยวชมงานที่เปิดให้ชมฟรี ตลอดทั้งงาน โดยคณะผู้จัดงานได้ประดับตกแต่งสถานที่รอบอาสนวิหารอย่างสวยงาม มีอุโมงค์ไฟ สะพานดาว ถ้ำพระกุมาร ที่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพที่ระลึกของเทศกาลอย่างใกล้ชิด ยกเว้นพื้นที่ภายในโบสถ์ที่สงวนไว้สำหรับคริสต์ศาสนิกชนได้ประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนไฮไลท์ของงานที่ทุกคนต่างรอคอยคือการแสดง Mapping Projection แสง สีฉาบอาคารอาสนวิหารที่จัดการแสดง แสง สี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ปีนี้มี ฉาก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประธานเปิดงาน SWEET CHRISTMAS @ CHANTHABURI 2018 ณ วัดโรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณ หน้าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วัดโรมันคาทอลิก จังหวัดจันทบุรี ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมากได้หลั่งไหลร่วมพิธีเปิดงานคริสต์มาส ที่น่ารักที่สุดในประเทศไทย SWEET CHRISTMAS @ CHANTHABURI 2018 ที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นโดยมี บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิตต์ หัวหน้าแขวงจันทบุรี และ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประธานเปิดห่อของขวัญส่งมอบความสุขแก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้งานงานคริสต์มาสที่วัดโรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรีจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงาม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด นำคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดจันทบุรี ร่วมกำกับ ตรวจสอบ ดูแล ให้การเลือก ส.ว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี หรือ ศาลากระต่ายเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้สมัคร ส.ว.ของจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับอำเภอ จำนวน 53 ราย ได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อคัดเลือกระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ เข้ารายงานตัวเพื่อคัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด นำคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดจันทบุรี ร่วมกำกับ ตรวจสอบ ดูแล ให้การเลือก ส.ว.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด และองค์กรคนพิการจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความเท่าเทียมเสมอภาคเหมือนคนปกติทั่วไป โอกาสนี้ จังหวัดจันทบุรีได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรที่สนับสนุนการช่วยเหลือคนพิการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีมอบป้ายและเปิดแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรม การพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังตัก ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกิจกรรมต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ( ชลบุรี ) / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี และ เทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขามจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีร่วมดำเนินงาน และประชาชน เพื่อสร้างกลไกการสนับสนุน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านป่าไม้) และร่วมกิจรรมปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ และเยาวชนนักเรียนร่วมกิจกรรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก / เทศบาลตำบลวันยาว และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน และ นักเรียนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันแก้ไขภาวะวิกฤติปัญหาจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยกิจกรรมมีทั้งการบรรยายอบรมความรู้นโยบายการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ สถานการณ์การบุกรุกทำลายป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตัวอย่างสถานการณ์ทีเกิดจากผลกระทบการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดจันทบุรี และคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งตรวจหาสารตกค้างในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพื่อ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า สร้างความเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันการลักลอบนำเครื่องดื่มของมึนเมา และสินค้าหมดอายุรวมไว้ในกระเช้า และขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่นำมาวางจำหน่ายต้องได้รับการรับรองจาก อย. ไม่นำเอาวัตถุอันตรายมาจัดรวมกับอาหาร รวมทั้งต้องมีราคาที่เหมาะสม ไม่แพงเกินไป โดยกระเช้าจะต้องมีการแสดงฉลากระบุรายการสินค้า ราคา วันหมดอายุ โอกาสนี้ได้มีการสุ่มตรวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์ และ ผัก ผลไม้…