Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม” ครั้งที่ ๘

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม” ครั้งที่ ๘ (ถนนคนเดิน คน ๓ แผ่นดิน) ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (ตลาดบ้านแหลม) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอน กิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๑๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอน กิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๑๖ พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ค่ายลูกเสือวัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ในการผลักดันการค้าผลไม้ไทย ระหว่าง หอการค้าจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดตราด

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ในการผลักดันการค้าผลไม้ไทย ระหว่าง หอการค้าจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดตราด

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพลตรี ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นประธานการประชุม และตรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง “บทบาทสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ ห้องประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง “บทบาทสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ ห้องประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อธิบดีอัยการภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายเครื่องบวงสรวง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๙ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก พร้อมกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายเครื่องบวงสรวง ทั้งนี้จันทบุรีเคยเป็นดินแดนที่รวบรวมไพร่พลในการกอบกู้เอกราช สำหรับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมชื่อ สิน ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง มีความมานะอดทน กล้าหาญ จึงเจริญในตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ ตามลำดับ คือ เป็นพระยาตาก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการกู้อิสรภาพ โดยการจัดการแสดงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการแสดงดังกล่าว จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ กองพันทหารราบ ที่ ๒ กรมทหารราบที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง ในเขตตัวเมืองจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมวางแนวกำแพงน้ำพลาสติกหรือแบริเออร์ ปิดจุดเสี่ยง ๓ จุดหลักในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุตามทางแยกและจุดกลับรถ ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริเวณทางแยกข้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถนนสายพระยาตรัง บริเวณจุดกลับรถตะเคียนคู่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๒ ครัวเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ.