Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักปั่นที่ร่วมโครงการ ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ร่วมซ้อม ทดสอบเส้นทาง ริมคลองภักดีรำไพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณประตูระบายน้ำเข้า คลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักกีฬาปั่นจักรยาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม”Bike อุ่นไอรัก” ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดจันทบุรี กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว บริเวณคลองภักดีรำไพ “ คลองนี้ที่พ่อสร้าง” ระยะทางประมาณ 20…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ลงทะเบียนไว้ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อยืดพระราชทานแก่ประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในวันแรกมีประชาชนเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานอย่างล้นหลามบรรยากาศการพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ลงทะเบียนไว้ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อยืดพระราชทานแก่ประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดจันทบุรี มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี…

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อกิจกรรม”นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี”

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชื่อกิจกรรม”นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี”โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดงาน เกษตรกร ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้มีการจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการออกเป็นโซน เช่น โซน น่าเรียน น่ารู้ แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /โซน อุทยานการเรียนรู้ จากฟากฟ้า สู่ มหานที ชุบชีวีเกษตรกรไทย /โซน น่าดูน่าชม / โซนวิสาหกิจชุมชน การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของนักเรียน นักศึกษา…

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะจัด อาทิการติดตามความคืบหน้าและสรุปผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน /โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ปั่นจักยานอุ่นไอรัก คลายลมหนาว และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น…

จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระอุปถัมภ์ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระอุปถัมภ์ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ่งมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะที่เดินทางมาร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล และมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงาน / พระพรหมกวี (พงศ์สันต์…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครื่อข่ายมวลชลเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2561

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลตรี เพชรรงค์ สิทธิด่างรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงราชอาณาจักร หรือ รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา พัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2561 โดยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมี พันเอกกัมพล คำเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไข…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์อบรมเทศบาลตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มความรู้แก่ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยงภัยได้มีความเข้าใจหากเกิดเหตุการณ์สาธารณะภัยจะได้แจ้งเตือนภัยแก่ราษฎรเพื่อนบ้านในพื้นที่ ลดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร โดยครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นชาวบ้าน และ อาสาสมัครในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านแตงเม / หมู่ 2 บ้านวังแซ้ม และ หมู่ 10 บ้านแกลง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชนร่วมพิธีเปิดอาคารเรือจันท์ครัวไทย

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชนร่วมพิธีเปิด อาคารเรือจันท์ ครัวไทย โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าคลองกุ้ง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น นายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาของอาคารเรือนจันท์ ครัวไทย โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดอาคาร พร้อมร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ซึ่งเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้มีโครงการในการพัฒนาพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหน้าเรือนจำ ในรูปแบบเรือนจันท์แลนด์ที่จะประกอบไปด้วย…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้า จังหวัดจันทบุรี และ ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวหน้าโครงการการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรีร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟัง สำรวจ และรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนรวม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมในการกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยผลสรุปรวมจากการประชาพิจารณ์ ภาคประชาชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะ ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 300 ปี นักบุญยอห์น แบบติสห์ เดอ ลาซาล และนำนักเรียน ผู้ปกครองร่วมเกี่ยวข้าว สืบสานงานของพ่อ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนลาซาล มารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะ ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม เปิดงานเฉลิมฉลอง 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญยอห์น แบบติสห์ เดอ ลาซาล ผู้อุทิศตนในการทำงานด้านการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนได้มีโอกาสเรียนรู้ เป็นแกนนำในการตั้งคณะ ภราดาแห่งโรงเรียนคริสตชนที่เน้นงานสอนการศึกษาให้ความรู้ ปัจจุบันมีการขยายผลเป็นโรงเรียนสถานศึกษาของเยาวชนทั่วโลก ในประเทศไทยมี 3 แห่ง เน้นอบรมสั่งสอนเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และการแสดงเฉลิมฉลองของเด็กนักเรียนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงาน และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง…