Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ครบรอบปีที่ 36 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ กองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 40 พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจังหวัดจันทบุรี  โดยช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมครอบครัวได้ไหว้ขอพร ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าค่ายตากสิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศาลากลางหลังเก่า จากนั้นได้เดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย ก่อนเดินทางเข้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ มณฑปหน้าศาลากลาง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้เข้าถวายราชสักการะพระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลจันทบุรี ณ ห้องคลังจังหวัด เสร็จแล้วจึงถวายสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง อิงประวัติศาสตร์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง อิงประวัติศาสตร์ เส้นทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว – วัดมังกรบุปผาราม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์” กลุ่มภาคตะวันออก โดยมีสมาชิกกลุ่ม        ออมทรัพย์จากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม ๑      ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรีประจำปี ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี     เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมบรรยายพิเศษแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชนจาก ๑๐ อำเภอเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗   โดยหลักสูตรจะมีการเรียนรู้ และปฏิบัติทดลองที่ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริฯ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทยครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายสมหมาย วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี       ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ครั้งที่ ๑๕ (RBC -15 ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ กรุงพระสีหนุ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน “รำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์”

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานรำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองรวม ๒ วัน เพื่อรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสดุดีวีรกรรมชาติไทย ในคราวที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรีเมื่อ ร.ศ.๑๒๓ หรือเมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๖ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงตัดสินพระทัยนำเงินถุงแดงหรือพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ ทรงเก็บสะสมไว้มาจ่ายเป็นค่าปรับให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยชาวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองวันอิสรภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การออกร้านอาหารพื้นบ้าน…

ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน/โครงการของจังหวัดจันทบุรีตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของจังหวัดจันทบุรี

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเกรียงเดช เข็มทอง ผุ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของจ.จันทบุรี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก การพัฒนาการค้าชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำและแหล่งน้ำประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเยี่ยมชมวิธีการเก็บผลไม้ในห้องเย็นและพบประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ประกอบด้วยภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคราชการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 10 วันทำการ และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน