Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร About Chan

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร About Chan นิตยสารรายเดือนจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 21 เดือนธันวาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “ เมืองจันท์…เมืองแห่งความสุข ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายภาคตะวันออก

วันที่ 1ธันวาคม 2557 ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายภาคตะวันออก โดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ร่วมงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคีได้เห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการชุมชนและมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 136 กลุ่ม มีสมาชิก 60,00 คน จาก 300…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี 2557 แนวคิด “รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว”

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี 2557 แนวคิด “รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” พร้อมด้วย นางเยาวนีย์ สุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุล ผู้บังกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สืบเนื่องจาก วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน“สิ่งแวดล้อมไทย”จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนพรรษา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเปิดโครงการปั่นจักรยาน จาก “วังสู่วัง” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

วันที่ 1ธันวาคม 2557 ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุล ผู้บังกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์ จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดโครงการปั่นจักรยาน จาก “วังสู่วัง” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และขบวนจักรยานเทิดพระเกียรติจะเดินทางถึง พระตำหนักวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวัน เสาร์ที่ 6 ธันวาคม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 11

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 11 พร้อมด้วย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการเมืองอู๋โจว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมเปิดงาน เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 11 โดยจังหวัดจันทบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของคนในจังหวัดจันทบุรีและเป็นสินค้าส่งออกที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น.-07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz (สวท.จบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติด หมู่บ้านมั่นคงจันทบูร เพิ่มพูนทรัพย์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านมั่นคงจันทบูร เพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติด หมู่บ้านมั่นคงจันทบูร เพิ่มพูนทรัพย์ พร้อมด้วย นายโสภณ เนื่องจำนงค์ รักษาการปลัดจังหวัดจันทบุรี นายสนั่น นาคแก้ว นายกเทศมนตรีค่ายเนินวง นายต่อศักดิ์ สัมฤทธิ์ ประธานชุมชน ส่วนราชการ คณะกรรมการ ชาวชุมชน รวมพลังเอาชนะยาเสพติด และได้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด “ ชุมชนเข้มแข็ง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดตะเคียนงาม ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่กรอง แสงมณี ซึ่งเป็นมารดาของ นายชุมพร แสงมณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนพัฒนาลุ่มน้ำวังโตนด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านอาจารย์เจริญ ปิยารมย์ ตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนพัฒนาลุ่มน้ำวังโตนด พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้ำวังโตนด ร่วมแสดงความคิดเห็นในแผนพัฒนาลุ่มน้ำวังโตนด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอ ท่าใหม่ มีพื้นที่ 1,652.42 ตารางกิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากเขาตะเกราและเขาสิบห้าชั้น ไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณท่าใหม่ประมาณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม” พร้อมด้วย นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน จำนวน 1,500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 870,000 ตัว สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ เรียกว่า…