Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกอล์ฟรำไพพรรณีไรเดอร์

วันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ สนามกอล์ฟรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกอล์ฟรำไพพรรณีไรเดอร์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 110 ปี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ทั้งสองทีม จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ฝน พงษ์เจริญ

วันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ วัดหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ฝน พงษ์เจริญ อายุ 88 ปี ซึ่งเป็น มารดา นายมนตรี พงษ์เจริญ กกต.จว.จันทบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุล ผู้บังกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก นายกสมาคมชาวจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ

วันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ “ เพชรรำไพ,เพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 110 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร ( Farmer’s Market )

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านตรงข้ามศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร ( Farmer’s Market ) พร้อมด้วยนายไพทูรย์โกเมนท์ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์เอกชน พ่อค้าประชาชน ร่วมเปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer’s Market ) เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเห็นความสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งสินค้าสดและแปรรูป โดยให้เกษตรกรผู้ผลิตนำผลผลิตมาจัดจำหน่ายโดยตรงถึงมือผู้บริโภค เป็นการเพิ่มช่องทางอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรปลอดจากสารเคมีแล้ว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ( 7 วันอันตราย ) พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการดำเนินงานซึ่งได้กำหนดช่วงเวลารณรงค์ ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรเอกชน สื่อมวลชนฯ ร่วมงานแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี และถนนเทศบาลสาย 3 โดยวันที่ 28 ธันวาคม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ คุยหลังข่าว ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ คุยหลังข่าว ” ตอน จันทบุรีส่งสุข…งานตากสินส่งใจ…ของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปี ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น.- 09.00น. และ ทีวีดาวเทียม (…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน สานสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่19 ธันวาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ เสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุพจน์ แพทย์คุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะ และสานสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม”

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) โดยมีนายนันทชัย โรจน์วรรณสินธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี นายนิอันนุวา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายนิติ วิวัตน์วานิช นายอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จักรยาน และแจกถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งภาคราชการและภาคเอกชนรวมกว่า 50 หน่วยงาน มาให้บริการต่างๆ…