Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม (นว.) รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ และร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ”รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด”

วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ เสม็ดงามรีสอร์ท นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ”รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด” โดยมีพ่อแม่อาสาที่มีบุตรหลานอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป และเดินชมภายใน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้เข้ารับการอบรมร่วมกล่าวคำปฏิญาณ 3 ไม่ คือ 1.เราไม่ทำ 2.เราไม่ให้คนอื่นทำ และ 3 .เราเห็นใครทำเรายอมไม่ได้ หลังจากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษา และจะเวียนไปทั้ง 10 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้พบปะประชาชนในพื้นที่ และรับประทานอาหารร่วมกัน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการ”ผู้ว่าฯ พบประชาชน”

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการ”ผู้ว่าฯ พบประชาชน”ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา  06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M.90.25 Mhz

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)

วันที่ 7 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อค่ำวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่บางส่วนในตัวเมืองจันทบุรีถูกน้ำท่วมขัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”

วันที่ 6 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยรูปแบบการจัดงานเน้นกิจกรรมบันเทิง และการออกร้านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาที่ยุติธรรม สำหรับรายละเอียดกิจกรรมภายในงานได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.กิจกรรมบันเทิง 2.กิจกรรมสอนอาชีพและการจัดนิทรรศการ 3.กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งความสุขและความรู้สู่ประชาชน รวมถึงมั่นใจในผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำมาจำหน่ายในงาน เพราะผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน อย. ,มผช.…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตชุมชนเทศบาลเมืองทั้ง 5 แห่ง

วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตชุมชนเทศบาลเมืองทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี และมีผู้นำชุมชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองทั้ง 5 แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานกำเนิดโรงเรียนครบ 103 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 5 กันยายน 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานกำเนิดโรงเรียนครบ 103 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และถวายสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่าง (ชาย) ประจำมณฑลจันทบุรี โดยขุนวิภาชวิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส)…