Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 และมอบเกียรติบัตร โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุ 5…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระปฐมทันใจ ณ วัดป่าคีรีเขต

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10. 00 น. ณ วัดป่าคีรีเขต (วิเศษนิยม) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระปฐมทันใจ หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 21 เมตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เศียรพระ พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเททอง          …

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นางสาวปณิการ์ พูลผล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 น. ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นางสาวปณิการ์ พูลผล ซึ่งเป็น มารดา ของนางสาวนุจรี พูลผล นักธุรกิจบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายศิรัษฎ์ ประสพเนตร นายอำเภอโป่งน้ำร้อน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ รายการโทรทัศน์ “ ข่าวเช้า ” เรื่องการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (2558) “ จันทบูรเกมส์ ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10. 30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ รายการโทรทัศน์ “ ข่าวเช้า ” เรื่องการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (2558) “ จันทบูรเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวพริมณฐอร วังศิริทวี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 50 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานปกครอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวพริมณฐอร วังศิริทวี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และสมาคมประมงจังหวัดจันทบุรี เข้าหารือเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ เจริญพร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานปกครอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ เจริญพร รักษาการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีและวิศวกร เจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านผักกาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ศรีรัฐ โกมารทัต

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่ศรีรัฐ โกมารทัต ซึ่งเป็นมารดาของ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล นายอำเภอนายายอาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดซึ้งบน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ วัดซึ้งบน หมู่ที่ 3 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดซึ้งบน พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอขลุง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จักรยาน และแจกถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งภาคราชการและภาคเอกชนรวมกว่า…

นายกองเอกสามารถ ลอยฟ้า ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสังสรรค์ และมอบของรางวัล “ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19. 00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี นายกองเอกสามารถ ลอยฟ้า ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสังสรรค์ และมอบของรางวัล “ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” โดยมี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผบ.อส.จ.จันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผบ.อส.จ.จันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ “ วัน อส. ” เพื่อกระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ได้รับการรักษาจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ได้รับการรักษาจากเทศบาลเมืองท่าช้าง โดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ