Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 4

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10. 30 น. ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 4 และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้น้อยลง ให้ความรู้ในเรื่องโทษพิษภัย ของยาเสพติดทำให้เกิดความตระหนักที่จะทำความผิด และเกรงกลัวไม่กล้าที่ไปเสพติดหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อำเภอท่าใหม่ จำนวน 100 คน ,อำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 100…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 2 / 2558

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07. 30 น. ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 2 / 2558 พร้อมด้วย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะ และสานสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อวยพรวันคล้ายวันเกิด พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานสรรหาได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาที่ 1-5/2558

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11. 00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานสรรหาได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาที่ 1-5/2558 จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระก่อนวันที่ 1 มกราคม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดแพรคลุมป้าย งานผูกสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 09 น. ณ อุโบสถ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านคลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดแพรคลุมป้าย งานผูกสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถ พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเปิด และกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2558  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) “ จันทบูรเกมส์”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) “ จันทบูรเกมส์” จำนวน 40 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต 3 ชนิดกีฬา จังหวัดจันทบุรีในฐานะจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ( ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดจันทบุรี ) เป็นประธานพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานให้กับนักเรียน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13. 30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ( ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดจันทบุรี ) เป็นประธานพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานให้กับนักเรียน โดยมี นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ นางสุภาพร พาภัคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 นางรชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ ร่วมมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน ให้กับนักเรียน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10. 30 น. ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้น้อยลง ให้ความรู้ในเรื่องโทษพิษภัย ของยาเสพติดทำให้เกิดความตระหนักที่จะทำความผิด และเกรงกลัวไม่กล้าที่ไปเสพติดหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อำเภอสอยดาว จำนวน 100 คน ,อำเภอแก่งหางแมว จำนวน 100…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz (สวท.จบ)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ การทำลำไยคุณภาพระดับประเทศ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. ณ แปลงการทำลำไย คุณภาพระดับประเทศ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ การทำลำไยคุณภาพระดับประเทศ เปรียบเทียบระหว่าง ลำไยทางภาคเหนือ กับ ลำไยคุณภาพจังหวัดจันทบุรี ว่าจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพดีระดับประเทศ (พันธ์ุอีดอ) ผลใหญ่ เนื้อหนา กรอบ เมล็ดเล็ก รสหวาน ไม่อมน้ำ และสามารถผลิตลำไยนอกฤดูกาลที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก โดยมี ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่อ๋วน อรุณรังษี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ วัดห้องคูหา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่อ๋วน อรุณรังษี ซึ่งเป็นมารดาของนางกรรณิกา อนามพงษ์ ภริยา นายธวัชชัย อนามพงษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ