Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ บริเวณหน้าเรือนรับรอง 6 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ส่วนราชการและภาคเอกชน จากเขตสื้อไป๋ นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ อดีตนายกสมาคมส่งเสริมอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหาร ผู้บริหาร บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด และส่วนราชการเขตสื้อไป๋นครชิงเต่า โดย นายจาง เหย็น ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด นายซูย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ”

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ริมคลองข้างสนามกีฬากลาง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พร้อมด้วย พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกัน เพื่อจัดระเบียบ พื้นที่ชายแดน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชุมแก้ไขปัญหาและรายงานผล คดียาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบันทึกเทปรายการ “ CTV TALK ”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบันทึกเทปรายการ “ CTV TALK ” ออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวีจันทบุรี ( CTV ) (วันจันทร์ ที่ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 20.00 น. ช่อง 12) (วันอังคาร ที่ 30 ธ.ค. 2557…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมและสำรวจสนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “ จันทบูรเกมส์” ในปี พ.ศ. 2558

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ ผู้อำนวยการกองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬา ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี สโมสรกีฬา ชมรมกีฬา สื่อมวลชน ที่มาประชุมและสำรวจสนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “ จันทบูรเกมส์” ในปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 27…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ เสม็ดงามรีสอร์ท ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด “ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ” พร้อมด้วยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ เกษตรกร โดยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ชมรมจันทบูรจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ เดอะเนเชอรัลการ์เดน รีสอร์ท อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ชมรมจันทบูรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะบุคคลเข้ามาอวยพรปีใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะบุคคลเข้ามาอวยพรปีใหม่ โดย นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประธานชมรมศิษย์เก่ารามคำแหง , สหกรณ์การเกษตรอำเภอขลุง,หอการค้าจังหวัดจันทบุรี,นายก อบต.สองพี่น้อง,ผ.อ.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, ผู้บริหาร รพ.กรุงเทพจันทบุรี,ผจก.บริษัทโตโยต้าจันทบุรี เข้ามาอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ”

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz (สวท.จบ)