Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯและร่วมปล่อยแถวรถจักรยานยนต์สาธารณะวิ่งเทิดพระเกียรติฯไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผบ.กปช.จต นายโสภณ เนื่องจำนงค์ รักษาการปลัดจังหวัดจันทบุรี พ.อ. ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่14 พ.ต.อ.สุเทพ บุณค้ำ ผกก.เมืองจันทบุรี นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย์ ขนส่งจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี โดย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อัญเชิญพระแสงราชศัตราวุธ ประจำมณฑลจันทบุรี เพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,300,000 ตัว

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ท่าน้ำวัดโขมง หมู่ที่ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,300,000 ตัว พร้อมด้วย พลเรือตรีสิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ประชาชนตำบลโขมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,300,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” (ครบ 110 ปี) “ รำลึกวันวาน วังสวนบ้านแก้ว วังแห่งความสุข”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” (ครบ 110 ปี) “ รำลึกวันวาน วังสวนบ้านแก้ว วังแห่งความสุข” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ นายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต ผู้บริหารออบิทและฝากจันทร์ สื่อมวลชนฯ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพและเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้กำหนดจัดงาน ในวันที่ 19…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มาคลอดบุตรที่เป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระปกเกล้า

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสูติกรรมและอาคารจิตการุณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มาคลอดบุตรที่เป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า นางบุปผา พันธ์เพ็ง ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบสิ่งของ ผู้ประกันตน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับพร้อมมอบโอวาทนักกีฬา“นครราชสีมาเกมส์”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับพร้อมมอบโอวาทนักกีฬา“นครราชสีมาเกมส์” โดย ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี นำนักกีฬา “นครราชสีมาเกมส์” จำนวน 146 คน 18 ชนิดกีฬา เข้ารับโอวาท และการแข่งขันกีฬา“นครราชสีมาเกมส์” ครั้งที่ 43 จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 –…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำสมาชิก ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อ.ส.รักษาดินแดน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้กำลังใจ และขอบคุณผู้มาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างเนื่องแน่นโดยโลหิตเหล่านี้ สภากาชาดไทยจะนำไปช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร About Chan

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร About Chan นิตยสารรายเดือนจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 21 เดือนธันวาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “ เมืองจันท์…เมืองแห่งความสุข ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายภาคตะวันออก

วันที่ 1ธันวาคม 2557 ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายภาคตะวันออก โดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ร่วมงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคีได้เห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการชุมชนและมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 136 กลุ่ม มีสมาชิก 60,00 คน จาก 300…