Category Archives: ข่าวกิจกรรม

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้อำนวยการและคณะนักศึกษา  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการบริหารจัดการไม้ผลด้านแรงงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2557  นายสามารถ ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการบริหารจัดการไม้ผลด้านแรงงาน  ณ  สวนผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพบปะและร่วมประชุมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี

วันที่  19  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพบปะและร่วมประชุมกับสมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี  ณ  โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2557

วันที่  18  มิถุนายน  2557  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิจกรรม กาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2557  ณ  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 ซึ่งในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2557

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2557 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีส่วนราชการต่างๆ ออกหน่วยให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2557นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการของส่วนราชการประจำจังหวัดเฉพาะภูมิภาค ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี(นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ)ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 58

วันที่ 17 มิถุนายน 2557นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 58 ในโอกาสเดินทางชมกิจการและศึกษาดูภูมิประเทศภาคตะวันออก ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เพื่อเตรียมหาแนวทางการป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตำบลเกาะเปริดและตำบลหนองชิ่ม  ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเพื่อเตรียมหาแนวทางในการป้องกันต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพื้นที่ค่ายตากสิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายราชสักการะน้อมระลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระมหาวีรกษัตริย์ผู้กู้ชาติ มหาราชกู้แผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การรบที่สำคัญของพระองค์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่สนามเทนนิส กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) โอกาสนี้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

11 มิถุนายน 2557นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพบปะสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี