Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557 พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รับฟังบรรยายสรุปผลงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อม มอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ อาจารย์ , นักเรียน , อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ,…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม รับฟัง สรุปผลการดำเนินการและผลงานของแต่ละอำเภอ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับผู้เข้ามาอวยพรปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามาอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557 พร้อมด้วย นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และกีฬา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมีน้ำในนักกีฬา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีและผู้บังกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ แพทย์คุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุล เข้ามาอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะคริสเตียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ มูลนิธิบ้านเด็กพระคุณ , ชมรมคริสเตียนจันทบุรี, สภาอภิบาลอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี, คริสตจักรความหวังจันทบุรี เข้าพบเพื่อร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส และปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ บริเวณหน้าเรือนรับรอง 6 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ส่วนราชการและภาคเอกชน จากเขตสื้อไป๋ นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ อดีตนายกสมาคมส่งเสริมอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหาร ผู้บริหาร บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด และส่วนราชการเขตสื้อไป๋นครชิงเต่า โดย นายจาง เหย็น ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด นายซูย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ”

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ริมคลองข้างสนามกีฬากลาง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พร้อมด้วย พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกัน เพื่อจัดระเบียบ พื้นที่ชายแดน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชุมแก้ไขปัญหาและรายงานผล คดียาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล