Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวพริมณฐอร วังศิริทวี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 50 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานปกครอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวพริมณฐอร วังศิริทวี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และสมาคมประมงจังหวัดจันทบุรี เข้าหารือเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ เจริญพร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานปกครอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสุวรรณ เจริญพร รักษาการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีและวิศวกร เจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านผักกาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ศรีรัฐ โกมารทัต

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่ศรีรัฐ โกมารทัต ซึ่งเป็นมารดาของ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล นายอำเภอนายายอาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดซึ้งบน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ วัดซึ้งบน หมู่ที่ 3 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดซึ้งบน พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอขลุง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จักรยาน และแจกถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งภาคราชการและภาคเอกชนรวมกว่า…

นายกองเอกสามารถ ลอยฟ้า ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสังสรรค์ และมอบของรางวัล “ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19. 00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี นายกองเอกสามารถ ลอยฟ้า ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสังสรรค์ และมอบของรางวัล “ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” โดยมี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผบ.อส.จ.จันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผบ.อส.จ.จันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ “ วัน อส. ” เพื่อกระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ได้รับการรักษาจากเทศบาลเมืองท่าช้าง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ได้รับการรักษาจากเทศบาลเมืองท่าช้าง โดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของเมืองจันทบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของเมืองจันทบุรี โดย นางสุมลฑริกาญจณ์ มายะรังสี หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ รอบภูมิภาค ” ตอน งานประเพณีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13. 30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ รอบภูมิภาค ” ตอน งานประเพณีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT ) ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น.- 15.30 น. และ…

นายกองเอกสามารถ ลอยฟ้า ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี “ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี นายกองเอกสามารถ ลอยฟ้า ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี “ วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” พร้อม มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 9 ราย มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน จำนวน 5 ทุน โดยมี นางรัชนี ลอยฟ้า ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและทุนของหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุน จำนวน 43 ทุน ภาคเอกชนผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน ดังนี้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกายกรรมซินเกียง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18. 00 น. ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย เทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกายกรรมซินเกียง โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดรายการสะท้านโลกครั้งยิ่งใหญ่เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนทั่วประเทศ สุดยอดคณะกายกรรมซินเกียง สาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 60 ชีวิต แชมป์ 10 เหรียญทองในปี 2556 โดยการนำของ คุณไฉน แสงทองสุข