Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยการเข้ามาตรวจเยี่ยมเรือนจำในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการตรวจค้นและยึดโทรศัพท์มือถือและสิ่งผิดกฎหมายได้จำนวนมากภายในเรือนจำแห่งนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กำชับให้ควบคุมอย่างเข้มงวดและให้มีการสืบหาข่าวจากผู้ต้องขังภายในเรือนจำที่จะโยงใยไปถึงเครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกเรือนจำให้ได้ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบตู้แดง ติดข้อความ “คิดอะไรออก บอกผู้ว่าฯ” นำไปติดตั้งในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ตรวจเยี่ยมสวนลำไยคุณภาพ

วันที่ 3 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ตรวจเยี่ยมสวนลำไย “สวนภัทรพันธุ์” ของนายอำนาจ จันทรส เจ้าของสวนผู้ปลูกลำไยคุณภาพ พื้นที่กว่าพันไร่ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยว ซึ่งอำเภอโป่งน้ำร้อนจะเริ่มดำเนินการเก็บผลผลิตลำไยเพื่อการส่งออกในเดือนกันยายน โดยชาวสวนลำไยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเน้นการปลูกลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี พิธีกรรายการเกษตรโลกเกษตรเรา       

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านคลองคต พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้และทำฝายแม้ว

วันที่ 3 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านคลองคต พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้และทำฝายแม้วในบริเวณลำธารป่าชุมชน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี  .

ผู้ว่าฯจันทบุรียืนยันชาวกินีในจันทบุรีไม่ได้ป่วยเป็นโรคอีโบล่า

วันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีพบหญิงชาวกินีป่วยมีอาการคล้ายโรคอีโบล่า ซึ่งผลการตรวจเลือดของผู้ป่วยดังกล่าวไม่ได้เป็นโรคอีโบล่า มีเพียงอาการเจ็บคอ ตัวร้อน มีไข้ ซึ่งเป็นอาการของไข้หวัด โดยแพทย์จะได้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและรักษาผู้ป่วยตามอาการต่อไป และยืนยันได้ว่าชาวต่างชาติในจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังไม่พบผู้ป่วยโรคอีโบล่าดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกังวล และขอให้เชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความพร้อมในการรับมือ ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด

วันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม เทศบาลเมืองจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้กา…รดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ของชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม เทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะปัญหายาเสพติด    

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมขี่จักรยานยนต์รณรงค์วินัยจราจร ร่วมกับส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแส ปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นเตือนให้พี่น้องชาวจันทบุรี ตระหนักในความปลอดภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพราะจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ โดยในแต่ละปีจังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ราย และบาดเจ็บ พิการ เป็นจำนวนมาก และพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นสำคัญ จังหวัดจันทบุรีจึงได้ประกาศรณรงค์วินัยจราจรใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับพร้อมลงพื้นที่ กับอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับพร้อมลงพื้นที่ กับนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ตรอกเมตตา ซอยอเล็กซ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวแอฟริกาที่เดิน…ทางมาซื้อขายพลอยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้แกประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องโรคอีโบลาและให้กำลังใจกับชาวแอฟริกาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมรณรงค์วินัยจราจรจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมรณรงค์วินัยจราจรจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุ…ทางถนนสูงเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ โดยในแต่ละปีจังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ราย และบาดเจ็บ พิการ เป็นจำนวนมาก และพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นสำคัญ จังหวัดจันทบุรีจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ออกประกาศรณรงค์วินัยจราจรใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. การสวมหมวกนิรภัย 2. การไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 3. การไม่ขับขี่รถย้อนศร โดยเริ่มช่วงรณรงค์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี โครงการจันท์จ๊าบ 151 วันขุดพลอยเมืองจันท์

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และเข้าร่วมโครงการจันท์จ๊าบ 151 วันขุดพลอยเมืองจันท์ โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมคือ “Passport in Chan” และ “Check-In @Chan” เพื่อลุ้นรางวัลจากโครงการ…มูลค่ารวมกว่า 4 แสนบาท กติกาในการร่วมสนุก กิจกรรม Passport in Chan ประทับความทรงจำกับการมาเยือนจันทบุรี…