Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเรื่องยาเสพติดให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 11. 00 น. ณ หอประชุมส่วนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเรื่องยาเสพติดให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ สินลือนาม ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายสมชาย ลี้วงศกร นายอำเภอท่าใหม่ ส่วนราชการ ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย เรื่องยาเสพติดให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าใหม่ โดยมอบนโยบาย เรื่องยาเสพติด ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดูแลสอดส่อง อย่าเผลอ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเรื่องยาเสพติดให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเรื่องยาเสพติดให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ สินลือนาม ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ สุภาพ นายอำเภอแก่งหางแมว ส่วนราชการ ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย เรื่องยาเสพติดให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งหางแมว โดยมอบนโยบาย เรื่องยาเสพติด ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดูแลสอดส่อง อย่าเผลอ อย่าแผ่ว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน

วันที่ 4 มกราคม 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน พร้อมด้วย นายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รองผู้บังกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่ม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจสี่แยกพระยาตรัง จุดตรวจวัดคลองน้ำใส จุดตรวจสี่แยกเทศบาลสองพี่น้อง จุดตรวจทางหลวงนายายอาม จุดตรวจสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จุดตรวจสี่แยกเขาคิชฌกูฏ จุดตรวจสี่แยกทุ่งขนาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการมอบถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล นางสาวจันทบูร ประจำปี2558

วันที่ 3 มกราคม 2558 ณ ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการมอบถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล นางสาวจันทบูร ประจำปี2558 พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ผู้มอบรางวัล สวมมงกุฎศิรภัทร จันทบูร โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางศศิพัชร พงษ์เจริญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางอรเรณู ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี นายชัยชาญ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 3 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสรุปผลการดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมีมาตรการเพิ่มเติมตามแผนบูรณาการ และได้กำหนดให้ปัญหาจราจรเป็นวาระจังหวัด ช่วงเทศกาล ให้เพิ่มจุดตรวจ จากเดิม 1 จุดตรวจหลัก 30 จุดตรวจรอง เพิ่มเป็น 1 ตำบล 1 จุดตรวจ ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมี 87…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เลี้ยงอาหาร ไอศกรีม มอบผ้าห่ม และแสดงมายากล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ

วันที่ 3 มกราคม 2558 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมเลี้ยงอาหาร ไอศกรีม มอบผ้าห่ม และแสดงมายากล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ รับเด็ก ที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัวประสบปัญหา ขาดผู้นำครอบครัว ซึ่งอยู่ประจำในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ ปัจจุบันมีเด็ก 72 คน ชาย 46 คน หญิง 26 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการมอบรางวัลและถ้วยรางวัล การประกวดขับร้องเพลง

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการมอบรางวัลและถ้วยรางวัล การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง(ประเภทผู้นำท้องที่)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

วันที่ 1 มกราคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558   

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเคาน์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเคาน์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อวยพรให้ชาวจันทบุรีพบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป   

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบรางวัลตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 23.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบรางวัลตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน โดยการประกวดในรอบแรกมีการให้คะแนนตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี มีสื่อมวลชน ช่างภาพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวสังกัดสถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และบริษัทเคเบิ้ลท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงคะแนน โดยผลการรวมคะแนนตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด มี 2 หมายเลข ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12 นางสาวฐานิกา ส่งสุข อายุ 17 ปี…