Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ( 7 วันอันตราย ) พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการดำเนินงานซึ่งได้กำหนดช่วงเวลารณรงค์ ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรเอกชน สื่อมวลชนฯ ร่วมงานแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี และถนนเทศบาลสาย 3 โดยวันที่ 28 ธันวาคม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ คุยหลังข่าว ”

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ คุยหลังข่าว ” ตอน จันทบุรีส่งสุข…งานตากสินส่งใจ…ของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปี ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น.- 09.00น. และ ทีวีดาวเทียม (…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน สานสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่19 ธันวาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ เสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุพจน์ แพทย์คุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะ และสานสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม”

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) โดยมีนายนันทชัย โรจน์วรรณสินธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี นายนิอันนุวา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายนิติ วิวัตน์วานิช นายอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จักรยาน และแจกถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งภาคราชการและภาคเอกชนรวมกว่า 50 หน่วยงาน มาให้บริการต่างๆ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram ) ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีในโอกาสที่ พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ มาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมี นายสุพจน์ แพทย์คุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิสิทธิ์ สินลือนาม ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย อนามพงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ พร้อมมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมระดับจังหวัด โดยนายสุชีพ พันธุ์จันทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี นายธเนศ เธียรนันท์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้ปฏิบัติงานหน้าที่เดียวกัน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีกับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีกับนายทองสุก แย้มมะลิ อายุ 39 ปี และนางสาวสุภาพร ตาลหอม อายุ 32 ปี ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติจากเทศบาลเมืองท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว