Category Archives: ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์  เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสนามไชย หมู่ 3 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  โดยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยในครั้งนี้ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดซับยี่หร่า ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ ลงพื้นที่และประชุมจัดเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสที่พระองค์จะเสด็จเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วัดซับยี่หร่า ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ “ งานประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ”

วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ “ งานประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ” ออกอากาศทางช่อง 5 รายการ ‘หมายจับกับบรรจง’ ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 22.20 น. – 23.20 น. และ NEW TV ช่อง 18 / 28…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 105

วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 07. 30 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 105 เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้ง กองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2453  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง พร้อมด้วยพลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนคณะสงฆ์ ตัวแทนวัดกระทิง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ตำบล กำนัน 5 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตัวแทนชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ สายสัมพันธ์ วันคาวบอย ” ครั้งที่ 6

วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. บริเวณบ้านมาบคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ สายสัมพันธ์ วันคาวบอย ” ครั้งที่ 6 พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ และคณะ นายสันทัด จัตุชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์…

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะ เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะ เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว ผู้ว่าฯ ชวนชิม

วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว ผู้ว่าฯ ชวนชิม พร้อมด้วย นายจเร ชุมเปีย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายวีระ สุเจตน์จิตต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ นายวีระ สุขจิตร นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ นายมั่นคง ต่อวงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวและมอบป้าย ผู้ว่าฯ ชวนชิม ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้านสะอาด รสชาติอร่อย…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมหมาย วิเชียรฉันท์) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี (นายสุชีพ พันธุ์จันทร์) เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโนบายและพบปะผู้นำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 10. 30 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโนบายและพบปะผู้นำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธเนศ เธียรนันท์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และฝ่ายสนับสนุนต่างๆในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางขยายผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ อีกทั้งยังเน้นถึง ผู้นำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายต่างๆ เรื่องยาเสพติด ช่วยดูแลสอดส่อง อย่าเผลอ อย่าแผ่ว…