Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ”

วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz (สวท.จบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางเข้า อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ “พระปลัดนิวัติ พลธม.โม” ( พระอาจารย์ตุ๊กแก )

วันที่ 18 มกราคม 2558 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางเข้า อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ “พระปลัดนิวัติ พลธม.โม” ( พระอาจารย์ตุ๊กแก ) อายุครบ 53 ปี 25 พรรษา ในวันที่ 18 มกราคม 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธี “ วันยุทธหัตถี ” และมอบทุนการศึกษาแก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ

วันที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธี “ วันยุทธหัตถี ” และมอบทุนการศึกษาแก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ก่อเกิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญขึ้น คราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะเมื่อวันจันทร์ แรม 2…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีปิดป่า – เปิดงาน ในประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ( เขาคิชฌกูฏ ) ประจำปี 2558

วันที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.09 น. ณ สถานีไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีปิดป่า – เปิดงาน ในประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ( เขาคิชฌกูฏ ) ประจำปี 2558 อันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่น มีกำหนดเปิดงานในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยมี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์

วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ สวนอาหารวังปลา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์ เพื่อให้สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว / ผู้ผลิตข่าว และผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านข่าว ในจังหวัดจันทบุรีได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงาน องค์กร และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งมีกิจกรรม แลกของขวัญปีใหม่ ส่งความสุข ซึ่งกันและกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2558 พร้อมกล่าวปราศรัย ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวะ รางวัลครูดีศรีอาชีวะ รางวัลคนดีศรีอาชีวะ และมอบทุนการศึกษานักเรียน โดย นายมนตรี ทัดเทียม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง สถานการณ์ช้าง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง สถานการณ์ช้าง หมู่ที่ 1, 9 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ออกอากาศทางช่อง 7 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. – 17.30 น. และ ช่อง 9 ในวันศุกร์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 1 / 2558

วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 1 / 2558 พร้อมด้วย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายวิสิทธิ์ สินลือนาม ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ สื่อมวลชน ชมรม และ ภาคเอกชน เข้ามาอวยพรปีใหม่

วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ สื่อมวลชน ชมรม และ ภาคเอกชน เข้ามาอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 121/2557 ให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามประเด็นในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ฯ