Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอโป่งน้ำร้อน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เดิน – วิ่ง อิงประวัติศาสตร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเดิน – วิ่ง อิงประวัติศาสตร์  ณ บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอนายายอาม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอ นายายอาม  จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอท่าใหม่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมโรงเรียน ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ ในรายการของไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ ในรายการของไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี ณ  บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบายพาสน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอแหลมสิงห์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอแหลมสิงห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (พระยืน) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ  แก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านประตง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ  วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี