Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลพลิ้วและตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จำนวน 2 ครอบครัว  ณ  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ณ วัดทรัพย์จันทร์ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์ฯ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ นักโทษ ผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอแก่งหางแมว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครกลุ่มต่างๆ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองจันทบุรีภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ภายใต้กิจกรรม คืนกล้วยไม้สู่ป่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอโป่งน้ำร้อน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี