Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)ครั้งที่ 3 / 2558

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)ครั้งที่ 3 / 2558 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและรายงานผล คดียาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์ และ นายสุวิทย์ พุกกะเวส

วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์ นายอำเภอแหลมสิงห์ และ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มาหารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพและทบทวนยิงปืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ( อ.ส. )

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพและทบทวนยิงปืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ( อ.ส. ) ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ระยะเวลาการฝึกอบรมตามโครงการ 4 วัน 3 คืน จำนวน 11 กองร้อย 193 นาย โดยมี พลเรือตรีอาคม…

ราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ”

วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz (สวท.จบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (โรงแรมนิวบ้านแก้ว )

วันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมนิวบ้านแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (โรงแรมนิวบ้านแก้ว ) นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดซับยี่หร่า ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ต้อนรับ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกครั้งที่ 19

วันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ต้อนรับ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานวันกุ้งจันท์ ตะวันออกครั้งที่ 19 โดยมี นายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมกุ้งไทย ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ส่วนราชการ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ร่วมต้อนรับ และชมนิทรรศการทางวิชาการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงกุ้ง นิทรรศการประมง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อวยพร นายนิติ วิวัฒน์วานิช และ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา

วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อวยพร นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอแหลมสิงห์ ที่ย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนายการส่วนการทะเบียน กรมการปกครอง และ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่ย้ายไปรับตำแหน่ง นายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (2558)

วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (2558) “ จันทบูรเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 ที่จังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยมี ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ 2558 แก่เจ้าหน้าที่ และเป็นประธานในการปล่อยสัตว์ป่า รวม 6 ชนิด ได้แก่ กวางป่า…