Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.05 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (2558) “ จันทบูรเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (2558) “ จันทบูรเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 โดยมี นายวิสิทธิ์ สินลือนาม ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอมรภัณฑ์ เรืองเดช ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี นางสุรีย์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไพฑูรย์ ดาวกระจาย

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 20.00 น. ณ วัดวิเวการาม ( เขาน้อยท่าแฉลบ ) ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายไพฑูรย์ ดาวกระจาย อายุ 59 ปี ท.ช.,ท.ม. ( หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ) โดยมี พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)ครั้งที่ 3 / 2558

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)ครั้งที่ 3 / 2558 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมแก้ไขปัญหาและรายงานผล คดียาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์ และ นายสุวิทย์ พุกกะเวส

วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์ นายอำเภอแหลมสิงห์ และ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มาหารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพและทบทวนยิงปืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ( อ.ส. )

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพและทบทวนยิงปืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ( อ.ส. ) ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ระยะเวลาการฝึกอบรมตามโครงการ 4 วัน 3 คืน จำนวน 11 กองร้อย 193 นาย โดยมี พลเรือตรีอาคม…

ราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ”

วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz (สวท.จบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (โรงแรมนิวบ้านแก้ว )

วันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมนิวบ้านแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (โรงแรมนิวบ้านแก้ว ) นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดซับยี่หร่า ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี