Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2558 พร้อมด้วย นางรชธร พูลสิทธิ์ พม.จันทบุรี รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ม.ธรรมศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งกลไกลการพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถบูรณาการประสาน การดำเนินงานของภูมิภาค ให้เชื่อมโยงกับระดับนโยบาย ตลอดจนการกำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 พร้อมด้วย เรือโทศตวรรษ อนันตกูล นายอำเภอนายายอาม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าจันทบุรี พาชิม อาหารอร่อย ปลอดภัยมั่นใจในราคา”…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center )

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.09 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center ) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี คณะผู้บริหาร/ครู และนักเรียนอาชีวศึกษาจันทบุรี ร่วมเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อันเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชน และเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ปลูกจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา…

ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ อดีตนายกสมาคมส่งเสริมอัญมณีจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.09 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ อดีตนายกสมาคมส่งเสริมอัญมณีจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการแก๊ส LPG

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ สถานีบริการแก๊ส LPG ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการแก๊ส LPG พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นายประสิทธิ์ เปรมจิตต์ นายอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีบริการแก๊ส LPG ของนายวีระ สุขจิตร นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อำเภอขลุง และอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 พร้อมด้วย นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอขลุง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าจันทบุรี พาชิม อาหารอร่อย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ”

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz (สวท.จบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม “วันสตรีสากล” และมอบโล่แก่สตรีดีเด่นและครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ ลานขนถ่ายสินค้า (คลองทราย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม “วันสตรีสากล” และมอบโล่แก่สตรีดีเด่นและครอบครัวอบอุ่น โดยมี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสตรี 5,000 – 6,000 คน ร่วมกิจกรรม “วันสตรีสากล”…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเดือน เอียนรัมย์ ซึ่งเป็นบิดา ของนางสาวปิยวดี เอียนรัมย์ พนักงานจ้างทั่วไป

วันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ วัดโค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเดือน เอียนรัมย์ ซึ่งเป็นบิดา ของนางสาวปิยวดี เอียนรัมย์ พนักงานจ้างทั่วไป เจ้าหน้าที่หน้าห้อง นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเดือน เอียนรัมย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 “ จันทบูรเกมส์”

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 “ จันทบูรเกมส์” จำนวน 40 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต 3 ชนิดกีฬา พร้อมด้วย นายสมหมาย…