Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์

วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ สวนอาหารวังปลา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์ เพื่อให้สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว / ผู้ผลิตข่าว และผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านข่าว ในจังหวัดจันทบุรีได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงาน องค์กร และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งมีกิจกรรม แลกของขวัญปีใหม่ ส่งความสุข ซึ่งกันและกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2558 พร้อมกล่าวปราศรัย ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวะ รางวัลครูดีศรีอาชีวะ รางวัลคนดีศรีอาชีวะ และมอบทุนการศึกษานักเรียน โดย นายมนตรี ทัดเทียม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง สถานการณ์ช้าง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง สถานการณ์ช้าง หมู่ที่ 1, 9 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ออกอากาศทางช่อง 7 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. – 17.30 น. และ ช่อง 9 ในวันศุกร์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 1 / 2558

วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 1 / 2558 พร้อมด้วย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายวิสิทธิ์ สินลือนาม ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ สื่อมวลชน ชมรม และ ภาคเอกชน เข้ามาอวยพรปีใหม่

วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ สื่อมวลชน ชมรม และ ภาคเอกชน เข้ามาอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 121/2557 ให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามประเด็นในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ฯ    

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์  เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสนามไชย หมู่ 3 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  โดยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยในครั้งนี้ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดซับยี่หร่า ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ ลงพื้นที่และประชุมจัดเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสที่พระองค์จะเสด็จเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วัดซับยี่หร่า ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ “ งานประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ”

วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ “ งานประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ” ออกอากาศทางช่อง 5 รายการ ‘หมายจับกับบรรจง’ ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 22.20 น. – 23.20 น. และ NEW TV ช่อง 18 / 28…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 105

วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 07. 30 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 105 เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้ง กองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2453