Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกรายการสด โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกรายการสด โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดจันทบุรี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ภาพ/สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รณรงค์วินัยจราจร ตามประกาศจังหวัดจันทบุรี

นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รณรงค์วินัยจราจร ตามประกาศจังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มช่วงรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557 และบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป หากประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนกระทำผิดกฎหมายจราจร จะถูกเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด โดยเน้นผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ใน 3 ข้อหาหลัก ได้แก่  1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 2. ผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 3. ผู้ขับขี่รถย้อนศร ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 (ภาคค่ำ) ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการนำพสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยพสกนิการจังหวัดจันทบุรี ที่ต่างแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า เข้ามาร่วมในพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรที่มาร่วมงานกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารี เพลงสดุดีมหาราชา ตามลำดับ พร้อมทั้งการจุดพลุดอกไม้ไฟ จำนวน 83 นัด โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 83 รูป จากนั้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูปพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ศาลจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำผู้เข้ารับการอบรมฯเยี่ยมเรือนจำ

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองจันทบุรี ป้องกันจังหวัดจันทบุรี นำผู้เข้ารับการอบรมค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน โอกาสนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม และพาเยี่ยมชมเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกช้างป่า

วันที่ 7 สิงหาคม 2557  นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งบาดเจ็บจากการถูกช้างป่าทำร้าย ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว โดยช้างป่าหลงฝูงได้ลงมาหากินในเขตหมู่บ้าน และทำร้ายร่างกายชาวบ้านที่กำลังกรีดยางได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากนั้นยังได้บุกไปทำร้ายรถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียนที่กำลังวิ่งรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจากบ้านพักเพื่อไปยังโรงเรียน ทำให้รถเสียหลักตกข้างทาง และมีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นแพทย์ได้ปฐมพยาบาลและอนุญาตให้กลับบ้านได้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองตะพอง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก .