Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมฉลอง จำนวน 9…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สุขภาพดีถ้วนหน้า 5 ธันวามหาราชา 87 ปี ทำดีเพื่อพ่อ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สมาคมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจันทบุรี ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สุขภาพดีถ้วนหน้า 5 ธันวามหาราชา 87 ปี ทำดีเพื่อพ่อ” พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยสมาคมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพและบริการนวด ให้แก่ประชาชนด้วยกรรมวิธีแพทย์แผนไทย นิทรรศการสมุนไพรประจำธาตุเจ้าเรือน ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนแต่ ยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี ส่งเสริมการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อวยพร กำนันจาม สงเคราะห์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายอมรภัณฑ์ เรืองเดช ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ร่วมอวยพร กำนันจาม สงเคราะห์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน ซึ่งกำนันมีอายุครบ 100 ปี เป็นกำนันสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม จนเกษียณอายุเมื่อปี พ.ศ.2519

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการร่วมรณรงค์จัดระเบียบวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณถนนเลียบเนิน หน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการร่วมรณรงค์จัดระเบียบวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย์ ขนส่งจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์จัดระเบียบวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรทาเส้นขอบทางเท้า กำหนดจุดห้ามจอดรถ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯและร่วมปล่อยแถวรถจักรยานยนต์สาธารณะวิ่งเทิดพระเกียรติฯไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน รอง ผบ.กปช.จต นายโสภณ เนื่องจำนงค์ รักษาการปลัดจังหวัดจันทบุรี พ.อ. ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบก ที่14 พ.ต.อ.สุเทพ บุณค้ำ ผกก.เมืองจันทบุรี นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย์ ขนส่งจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี โดย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อัญเชิญพระแสงราชศัตราวุธ ประจำมณฑลจันทบุรี เพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5ธันวาคม 2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,300,000 ตัว

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ท่าน้ำวัดโขมง หมู่ที่ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,300,000 ตัว พร้อมด้วย พลเรือตรีสิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ประชาชนตำบลโขมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,300,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” (ครบ 110 ปี) “ รำลึกวันวาน วังสวนบ้านแก้ว วังแห่งความสุข”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” (ครบ 110 ปี) “ รำลึกวันวาน วังสวนบ้านแก้ว วังแห่งความสุข” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ นายเด่นศักดิ์ ศรบัณฑิต ผู้บริหารออบิทและฝากจันทร์ สื่อมวลชนฯ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพและเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้กำหนดจัดงาน ในวันที่ 19…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มาคลอดบุตรที่เป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระปกเกล้า

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสูติกรรมและอาคารจิตการุณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มาคลอดบุตรที่เป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า นางบุปผา พันธ์เพ็ง ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบสิ่งของ ผู้ประกันตน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557