Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง หมู่ที่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทรงเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายไพฑูรย์ ดาวกระจาย ( หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี )

วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ วัดวิเวการาม ( เขาน้อยท่าแฉลบ ) ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายไพฑูรย์ ดาวกระจาย อายุ 59 ปี ท.ช.,ท.ม. ( หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ) พร้อมด้วย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พันเอก ปริวัตร กาญจนวิฬา หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์15 และคณะ

วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พันเอก ปริวัตร กาญจนวิฬา หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์15 และคณะ ที่จะมีการฝึกคอบร้าโกลด์15 ซึ่งเป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ ประจำปี 2558 โดยใช้พื้นที่ฝึกใน จังหวัดจันทบุรี ห้วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ฝ่ายสหรัฐฯ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้น้อยลง ให้ความรู้ในเรื่องโทษพิษภัย ของยาเสพติดทำให้เกิดความตระหนักที่จะทำความผิด และเกรงกลัวไม่กล้าที่ไปเสพติดหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อำเภอขลุง จำนวน 100 คน ,อำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน 100 คน โดยมี นายวิสิทธิ์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ตะวันออกบอกกล่าว”

วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ตะวันออกบอกกล่าว” โดยมีนโยบายว่า จันทบุรี…เป็นเมืองแห่งความสุข… สุขทุกวัน…ที่….จันทบุรี ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น.- 09.00น. และ ทีวีดาวเทียม ( PSI ) ช่อง 271 เวลา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ชมรมจันทบูรจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ชมรมจันทบูรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนราชการ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดินวิ่ง – seeing สนามแข่งขัน “จันทบูรเกมส์”

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิห์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดินวิ่ง – seeing สนามแข่งขัน “จันทบูรเกมส์” เริ่มจาก หอประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ – ตลาดป้าปุ้ย – คุกขี้ไก่ – ตึกแดง – ชายหาดแหลมสิงห์ และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา สำรวจสนามแข่งขันกีฬาตะกร้อชายหาด / แฮนด์บอลชายหาด / วอลเล่ย์ชายหาด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz (สวท.จบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558 พร้อม มอบป้ายตำบลเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลงานของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม รับฟัง สรุปผลการดำเนินการและผลงานของแต่ละอำเภอ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย