Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดวังหิน จ.จันทบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดวังหิน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษา และจะเวียนไปทั้ง 10 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้พบปะประชาชนในพื้นที่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ บัณฑิตกิตติมศักดิ์รำไพพรรณี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ บัณฑิตกิตติมศักดิ์รำไพพรรณี โดยพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประสาสนศาสตร์ และนายสามเมือง แก้วแหวน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอัญมณีศาสตร์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี

21 สิงหาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) พบสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ณ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี. ตามกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน IX International Folklore Festival, Golden Ring ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 1-18 กันยายน 2557  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยา จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยในครั้งนี้ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบทุนการศึกษามอบเงินแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมอีกด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังแซ้ม

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมายังโรงเรียนบ้านตาเรือง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดจันทบุรี และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. และยังโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ไปตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัดจันทบุรีเฝ้าและได้พระราชทานขวัญกำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกรายการสด โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกรายการสด โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดจันทบุรี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ภาพ/สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี