Category Archives: ข่าวกิจกรรม

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 ร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ ของจังหวัดจันทบุรี มีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่น…

จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าว เชิญเที่ยวงาน ชื่น ชม ชิม อาหารถิ่นกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 กันยายน 2561ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี แต่งกายย้อนยุคลุ้นรับรางวัล

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอุทิศ ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง / นางสุมลฑริกาญจน์ มายะรังษี หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี/ นางสาววณิชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี และนายอภิศร ถาวรวิริยนันท์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี ได้ร่วมในการแถลงข่าว การจัดงานชื่น ชม ชิม อาหารถิ่นจันทบูร ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 กันยายน 2561ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี…

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดฝึกอบรมทักษะแรงงาน วิชาชีพ แก่ชาวกัมพูชา ที่ จังหวัดไพลิน กระชับสัมพันธไมตรี ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน แก้ปัญหาอาชญากรรมและค้ามนุษย์ชายแดน

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นาย พัน จัน ทล ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ และนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน 2 จังหวัด ร่วมพิธี ปิดการอบรมทักษะด้านแรงงานตามโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพในกัมพูชา และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน 40 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน รวม 2 รุ่น…

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปให้แก่คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปให้แก่คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96 รวมทั้งสิ้น 150 นาย เดินทางมาตรวจ/ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 เพื่อให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงบูรณาการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

วันพุธที่ 5 กันยายน ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง บูรณาการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยได้หารือกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ก่อนที่จะประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครั้งนี้ มีประเด็นการตรวจราชการ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยวิธีการตรวจราชการแบบบูรณาการ Governmemt Lab การแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด การสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้ง งานพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี หรือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อาทิ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และ…

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง ริมคลองภักดีรำไพ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองอ่าง กลางคลองภักดีรำไพ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า นักธุรกิจ ร่วมกิจกรรม“ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยจังหวัดจันทบุรี…

จังหวัดจันทบุรี สนธิกำลัง บุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ขณะที่เจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้บูรณาการกำลังหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ กว่า 200 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนนอนและพื้นที่โดยรอบของแดน 5 แดน 6 ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดให้โทษ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างยาเสพติดและสามารถดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องถึงแม่สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดจันทบุรีจะอยู่ในระดับเบาบางเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ แต่ก็ยังปรากฏปัญหาการแพร่ระบาดอยู่เช่นกัน เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เนื่องจากในอดีตเคยพบเบาะแส การสั่งซื้อ…

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง ก้าว เพื่อพระปกเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม  2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และ ดารานายแบบได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า เพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชนในการจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะจัดวิ่งเพื่อการกุศลฯระหว่างวันที่ 14 ถึง 25 สิงหาคม 2561 รวม 11 วัน 10 อำเภอทั้งนี้ อาคารศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 315,500,000 บาท…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเฝ้าฯ รับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเฝ้าฯ รับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชน จำนวน ๑,๐๔๘ แห่ง ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวังและร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๙ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…