Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันตลอดมาโดยลำดับ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้จัดให้มีการรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรชาวสวน ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอท่าใหม่ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการ และการจัดทำบันทึกข้อตกลง การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดจันทบุรีให้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กลับบ้าน…แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์”

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กลับบ้าน…แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงการได้ใช้เวลากับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายใต้แนวคิด ”กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์” ซึ่งเป็นการแสดงออกของความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจ โดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ขึ้นใน ๕ จังหวัด เมืองรองทุกภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองรอง” ทำให้คนรู้จักมากขึ้นใน ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๑ ณ วัดซอยสองดำรงราษฎร์วนาราม ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นในปี ๒๕๒๒ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ กรมพัฒนาชุมชนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การสาธิตและจำหน่ายอาหารถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัฒนธรรม การแสดงแบบเดินผ้าไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘ สเตจที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ถนนหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’ s Cup Tour of Thailand ๒๐๑๘…