Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติใกล้ชิด

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพบญาติใกล้ชิด โดยเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติภายในเรือนจำ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับญาติอันเป็นการสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขัง มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินจาก นายปริโสทัต ปุณณภุม บริจาคเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน…

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโอกาสเดินทางมาประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลามประจำจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการสมาคมทะมิลมุสลิม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลามประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม และงานหมูดุดออนเดอะบีช ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม และงานหมูดุดออนเดอะบีช ครั้งที่ ๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหาดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธี “ วันยุทธหัตถี ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธี “ วันยุทธหัตถี ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะเมื่อวันจันทร์ แรม ๒…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ ๑๗ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ ๑๗ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง (ระยอง-จันทบุรี) ชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี สมาคมศิษย์เก่ากระทิง ร่วมจัดงาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๖ หลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคัดลายมือ ซึ่งจัดโดยชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรี…