Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี    

หน่วยงาน 4 กระทรวง ในจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2561

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ประชุมกาแฟสัญจรยามเย็นกระชับสัมพันธไมตรี โดยก่อนกิจกรรมกาแฟสัญจร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณชายหาดของศูนย์คุ้งกระเบนฯ หลังจากนั้นในห้องประชุม หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๑ ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๑ จำนวน ๑๐๐ คน ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบรรยายพิเศษในหัวข้อ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ : ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรัตน์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรัตน์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ พร้อมเปิดการอบรมโครงการบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันภัยจากช้างป่า และ ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า อำเภอแก่งหางแมว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ภาพ : กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑  

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีบ้านไฟไหม้ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอแก่งหางแมว

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีบ้านไฟไหม้ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอแก่งหางแมว จำนวน ๒ ราย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ วัดคลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี