Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวสรัณยา เปรื่องวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวสรัณยา เปรื่องวงศ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรีที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๒๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรีที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ และเพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสเดินทางมาประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ ๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสเดินทางมาประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสำนักงาน กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท”

วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท” โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท” เป็นกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น ๑ ใน ๕ งานประเพณีสงกรานต์เมืองรอง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานตำนานแห่พระบาท ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานตำนานแห่พระบาท ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำอาหารเมนูหมูสร่งและมะม่วงน้ำปลาหวาน โดย ตุ่ม ชลิต…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสอยดาวร่วมสรงน้ำพระวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสอยดาวร่วมสรงน้ำพระวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการสร้างความสิริมงคลให้กับชีวิต  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย “วันไหลสงกรานต์สอยดาว” ณ บริเวณหน้าตลาดปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย “วันไหลสงกรานต์สอยดาว” ณ บริเวณหน้าตลาดปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้ม ความสุข ให้กับประชาชนชาวอำเภอสอยดาวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสนี้นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลิ้นจี่และของดีเมืองจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลิ้นจี่และของดีเมืองจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนและริมถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว สาย ๓๑๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำลิ้นจี่คุณภาพดีได้มาตรฐาน ตลอดจนผลไม้อื่นๆ มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปในราคาที่เป็นธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลิ้นจี่ของอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะเป็นผลไม้ของดีเมืองจันทบุรี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรมจำหน่ายลิ้นจี่จากสวนผลไม้โดยตรง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้ สำหรับอำเภอโป่งน้ำร้อนได้มีการปลูกลิ้นจี่มากว่า ๒๐ ปี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของจังหวัดจันทบุรี ณ จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร…