Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดมาบไผ่ ตำบลมาบไพร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันพระ

วันพุธที่ 17 ตุลาคม  2561 เวลา 07.00 น. ณ ที่วัดมาบไผ่โภชนาราม ตำบลมาบไพร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันพระ หรือวันธรรมสวนะ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้นสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา น้อมนำคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความสงบ ร่มเย็น มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่การงาน โดย พระอาจารย์ มนตรี อินทะวันโส เจ้าอาวาส วัดมาบไผ่โภชนาราม นำคณะสงฆ์ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการเข้าวัดทำบุญ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา ร่วมถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และปล่อยแถวกำลังพลและประชาชนจิตอาสาไปปฏิบัติงานในพื้นที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองบัว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาถึง ได้ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมวีดีทัศน์ประกอบเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในภาคเช้าเป็นการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชน วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในภาคค่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ภายในค่ายตากสินจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้นำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มมวลชน นักศึกษา กำลังพลในสังกัดค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรี และครอบครัว ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดขึ้น…

จังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยช่วงเช้า เวลา 07.00 น.ที่บริเวณหน้าศาลเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ หลังจากนั้นเวลา 09.00 น.ที่ภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี จะเป็นพิธีวางพวงมาลา รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประชุมกาแฟสัญจรกระชับสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 9/2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิวส์แทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ประชุมกาแฟสัญจรกระชับสัมพันธไมตรี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม / สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานพระพุทธศาสนา / สำนักงานหนังสือเดินทางต่างประเทศ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหาความต้องการ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการกระชับสัมพันธไมตรี โอกาสนี้ได้มีการแนะนำตัว หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในจังหวัดจันทบุรี อาทิ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 หมู่บ้าน ของอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม  2561 เวลา 18.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 หมู่บ้าน ของอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วย นายสมทรง นิลยอง นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และนายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดตลาดชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการโรงเจทั้ง 2 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ร่วมถือศีล กินเจ หรือเจอิ้ว ร่วมขบวนอัญเชิญกิ่วอ้วงฮุกโจ้ว เพื่อประดิษฐานเป็นการชั่วคราว

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการโรงเจทั้ง 2 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ร่วมถือศีล กินเจ หรือเจอิ้ว ร่วมขบวนอัญเชิญกิ่วอ้วงฮุกโจ้ว เพื่อประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ โรงเจทั้ง 2 แห่ง ของจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยขบวนเริ่มต้นจากสี่แยกเมืองจันท์ วัดเขตนาบุญญารามไปสมทบกับขบวนของเม่งหงีเจตั้ว ที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนตังเอ็ง รูปแบบขบวนมีพระภิกษุสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ต่อด้วยขบวน ล่อโก้ว นำคณะกรรมการโรงเจ และเจอิ้ว เดินไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งขบวนแห่รับเจ้าปีนี้ จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีอย่างเรียบง่าย พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมถือศีล…