Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน วางพวงมาลาในงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน วางพวงมาลาในงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๐ น. ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาพ : รัฐบาลไทย / กระทรวงมหาดไทย PR  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ร่วมแจกข้าวสารประจำปี

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ร่วมแจกข้าวสารประจำปีศาลหลักเมืองจันทบุรี ให้กับประชาชนทั่วไป      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ณ วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่จิตอาสาที่มาร่วมเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัด จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “๓Rs-ประชารัฐ’’ โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๓

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร