Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ”

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” โอกาสนี้นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “สตรียุคใหม่กับการพัฒนาประเทศ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี และรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี และรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๑ โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ที่สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม โดยมีแผนปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่…

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีการถวายบังคมลา และปัจฉิมนิเทศ

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีการถวายบังคมลา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชม งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชม งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ เพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ เพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๗ อนุมัติให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ โอกาสนี้ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันจัดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ระบบสหกรณ์ และผลการดำเนินงานสหกรณ์ไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูชาดาวนพเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูชาดาวนพเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน โดยภายในสถานที่จัดงานได้มีการประดับตกแต่งโคมไฟประติมากรรมสัญลักษณ์ของความเจริญ และศรัทธาตามความเชื่อโดยรอบบริเวณงาน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ (บ้านจันทเขลม) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ (บ้านจันทเขลม) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วม ซึ่งกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ได้กำหนดฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสิงคโปร์…