Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่ออำลาไปดำรงตำแหน่งใหม่

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายยิ่งยศ ตันอรชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา เข้าพบนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่ออำลาไปดำรงตำแหน่งใหม่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกินหอยพอก และถนนคนเดิน ครั้งที่ ๘ ”

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ถนนสายนายายอาม-แก่งหางแมว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกินหอยพอก และถนนคนเดิน ครั้งที่ ๘ ” โดยกิจกรรมภายในงานมีการทอดหอยพอกกระทะยักษ์ การจำหน่ายอาหารที่มีหอยพอกเป็นส่วนผสม การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง งานจัดระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ บริเวณถนนสายนายายอาม-แก่งหางแมว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกับชมรมจักรยานจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกับชมรมจักรยานจังหวัดจันทบุรี จากหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ไปยังคลองภักดีรำไพ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกินแหลก แหวกทะเล@จันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกินแหลก แหวกทะเล@จันทบุรี ณ หาดเก็บตะวัน เนินนางพญา อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การปั่นจักรยาน การออกร้านอาหารทะเล และการแสดงดนตรีจากศิลปิน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผงคล้าปลีกริมทางและโรงคัดบรรจุ(ล้ง)

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ เกษตรจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผงคล้าปลีกริมทางและโรงคัดบรรจุ(ล้ง) บริเวณตลาดผลไม้ปากแซง อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่ พร้อมทั้งแถลงข่าวรณรงค์การซื้อ-ขายผลไม้คุณภาพ จังหวัดจันทบุรี ของแผงค้าปลีกริมทาง และโรงคัดบรรจุ ณ ตลาดผลไม้เนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

นายชวภณ ศตนันท์นารา เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรายงานตัวในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายชวภณ ศตนันท์นารา เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรายงานตัวในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน อปพร. ประจำปี 2560

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.45 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน อปพร. ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี