Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ วัดพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ซึ่งมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เนื่องจากสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือสามสถาบันหลักของชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในวันนี้เมื่ออดีต ปีจุลศักราช 954 ตรงกับวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 2 วันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 เป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชกรุงหงสาวดี…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสี่ยงภัยเข้าช่วยเหลือดับเพลิงท่ามกลางภัยอันตราย หลังจากมีกระแสข่าวกล่าวหาว่าทำงานล่าช้า บั่นทอนกำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน แบบ เรียน กลางเมืองจันทบุรีเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก 11 แห่ง ได้บูรณาการช่วยกันดับเพลิงไม่ให้เพลิงลุกไหม้ ลุกลามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้กันซึ่งเป็นชุมชนใหญ่และมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย ซึ่งการบูรณาการความช่วยเหลือเป็นไปด้วยดี ทำให้นักผจญเพลิงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และทำให้เพลิงสงบลงได้ในพื้นที่และเวลาที่รวดเร็ว ลดผลกระทบที่จะลุกลามไปยังบ้านเพื่อนบ้าน แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ดับเพลิงดังกล่าว กลับมีกระแสที่ทำลายขวัญ กำลังใจของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งที่ทำงานอย่างสุดความสามารถ และ มีพนักงานดับเพลิงบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม  2562 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงานร่วมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมขอทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธีและไม่ถือเป็นวันหยุดเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ” ครั้งที่ 18

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดแถลงข่าวงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 โดยมีนาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี/ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี / ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ากระทิง ร่วมกันแถลงข่าวงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี งานวันครู ครั้งที่ 63 ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี งานวันครูครั้งที่ 63 นำข้าราชการครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาของรัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ภายใต้คำขวัญ “ คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง “ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ กิจกรรมหลักที่สำคัญในการจัดงานวันครู ประกอบด้วย พิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงาน อุทิศกุศลระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ ให้แก่ครู และ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 15 มกราคม  2562 ณ ห้องประชุมกีระกิตติวาทย์ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรม และมี นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการอบรมเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ด้อยโอกาส ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยการฝึกอบรมจะมีการปฏิบัติ การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ช่วยผู้สำลักน้ำ (Choking) การเปลี่ยนแปลงและการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และจิตอาสาในตัวเรา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมแถลงข่าวการกุศลเนินนางพญา ท้ารัน จันทบุรี 2019 “ วิ่งเลียบคุ้ง เคียงเนิน เพลินทะเล”

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า และ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ได้จัดแถลงข่าว เดิน – วิ่ง การกุศล เนินนางพญา ท้ารัน จันทบุรี 2019 “ วิ่งเลียบคุ้ง เคียงเนิน เพลินทะเล” โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี…

บรรยากาศงานวันเด็กที่จังหวัดจันทบุรี คึกคัก ผู้ปกครองนำเด็กร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ แสดงสามารถ ผู้ใหญ่ใจดีนำอาหารและของขวัญแจกมากมาย / ลูก – หลาน แรงงานต่างด้าวได้ร่วมกิจกรรมแบบไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ปกครองนำบุตร – หลาน ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ได้เปิดห้องทำงานให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้ พร้อมทดลองนั่งเก้าอี้ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีการเล่นเกมส์แหล่งท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญเสริมสร้างความรู้ แก่เด็ก เยาวชน แจกของขวัญ ของรางวัล เลี้ยงอาหาร ขนม และไอศกรีม ที่หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี มีหน่วยงานราชการ ร้านค้า องค์กรภาคเอกชน อาทิ สโมสรโรตารี่ มูลนิธิศาลหลักเมือง…