Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาพ : รัฐบาลไทย / กระทรวงมหาดไทย PR  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมายังศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ร่วมแจกข้าวสารประจำปี

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี ร่วมแจกข้าวสารประจำปีศาลหลักเมืองจันทบุรี ให้กับประชาชนทั่วไป      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ณ วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่จิตอาสาที่มาร่วมเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัด จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “๓Rs-ประชารัฐ’’ โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๓

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองสามหนาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ คลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของโครงการ ในการป้องกันการเกิดอุทกภัย พร้อมรับฟังรายงาน ซึ่งคลองภักดีรำไพ เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อครั้งที่จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อคลองผันน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีนี้ว่า “คลองภักดีรำไพ” ซึ่งมีความหมายว่า คลองที่แสดงความจงรักในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก