Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริเวณตลาดน้ำพุ และ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้ เลือกคนดีเป็นตัวแทนเข้าบริหารประเทศ โดยขบวนเดินรณรงค์มีป้ายเชิญชวนการเลือกตั้งและแจกใบปลิวแนะนำขั้นตอนการเข้าคูหาเลือกตั้ง ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้น 420,899 คน รวม 806 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองจันทบุรี, อ.แหลมสิงห์จำนวน 233…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานและร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 3 แห่ง คือ 1.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ / 2.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ บริเวณกลางเขาสะบาป น้ำตกคลองนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง และ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว ที่กลุ่มความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน จากปัญหาต่างๆอาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การชุมนุมประท้วง รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น เป้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย กับผู้ประสานงานการข่าวของส่วนราชการ มีกลุ่มเป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอท่าใหม่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรีที่จะใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วม กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์รณรงค์ทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากร และอาสาสมัครสาธารณะสุข พร้อมมอบสมาร์ทการ์ดแก่ อสม. และ เปิดโครงการผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชน ที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแจะ หรือ รพ.สต.กระแจะ หมู่ 5 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางปฏิบัติราชการ ให้กำลังใจบุคลากร และอาสาสมัครสาธารณะสุข พร้อมมอบ Smart Card แก่ อสม.จังหวัดจันทบุรี จำนวน 9,103 ราย ที่เป็น อสม.๔.๐…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่จะเสด็จทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ ธรรมด้วยพัชรธรรม & เชื่อมเรือนจำกับสังคม ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่จะเสด็จทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ ธรรมด้วยพัชรธรรม & เชื่อมเรือนจำกับสังคม ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติฯ โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทอดพระเนตรวีดีทัศน์ผลการดำเนินการโครงการ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัชรธรรม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ที่สนามบิน ทร.3141 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , อาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออก , และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งนำโดยนายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ที่มาตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเตรียมช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีการตั้งฐานปฏิบัติการและเติมสารฝนหลวงที่สนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มแผนปฏิบัติการทำฝนหลวงที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีเครื่องบินรุ่น เซสน่า คาราแวน จำนวน 3…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน สำหรับจังหวัดจันทบุรี…

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 เขต เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้ที่ร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแสดงตัวขอใช้สิทธิ์ต่อแถวยาวเหยียด

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าของผู้มีสิทธิ์ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และ นอกเขตเลือกตั้ง บรรยากาศ หน่วยเลือกตั้งกลาง ของจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 แห่ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีประชาชนมารอขอใช้สิทธิ์ก่อนเวลาจำนวนมาก โดยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้มาแสดงตัวขอใช้สิทธิ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 จังหวัดจันทบุรีได้แบ่งคูหาเลือกตั้งออกเป็น 9 หน่วย คือเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 8 หน่วย และ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดอีก 1…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ธารนารายณ์ บริเวณน้ำตกคลองนารายณ์ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติ โดยคณะเดินขึ้นเขาถึงจุด ธารนารายณ์ ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณ 30 นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้วัดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ พบว่า น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์…