Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการคลัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ในโอกาสที่กระทรวงการคลังจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน และทำบุญ ตามโครงการ “วายุภักษ์ ปั่นสร้างบุญ” ณ จังหวัดจันทบุรี เส้นทางศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เนินนางพญา วัดท่าแคลง รวมระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานลูกธีรราชเจ้าสัมพันธ์ครั้งที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ลูกธีรราชเจ้าสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑” ณ วิทยาลัยออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เป็นประธาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยกับผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดงาน “จันทบุรี สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “จันทบุรี สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้” ณ จุดชมวิวหินโคร่ง ชายหาดคุ้งวิมาน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จันทบุรี สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ ตามโครงการ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด โดยภายในงานมีการออกร้านขายผลไม้ อาหารถิ่น และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี อธิบดีอัยการภาค ๒ และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (ท่านพ่อมหาเข้ม จิตธมฺโม) รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี-แหลมสิงห์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเรือนจำจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่ร้อย.อส.จ.จบ. ๑ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กก.ตชด. ที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ เพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี และคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสังคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมด้านการจัดระเบียบสังคมและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีในพื้นที่ อำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ต่อแถวบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง มีประชาชนจากทั่วสารทิศแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุก รอคิว เข้าถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดจันทบุรีมีกำหนดการเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ระยะที่ ๒ รวมทั้งหมด ๖ ครั้ง ๆ ละ ๕๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ คน ประกอบด้วย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีจากอำเภอขลุง และ อำเภอแหลมสิงห์ รวมจำนวน ๓๑๓ คน เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยรถบัสปรับอากาศ ๗ คัน โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ป้องกันจังหวัดจันทบุรี ตำรวจทางหลวง ขนส่งจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบ กองทัพเรือที่ ๓…