Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารมวลชน(PRESS CENTER) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว ในการส่งข้อมูล ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.40 น. ณ ศูนย์สื่อสารมวลชน (PRESS CENTER) โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารมวลชน(PRESS CENTER) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว ในการส่งข้อมูล ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) “ จันทบูรเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 27…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าจันทบุรี พาชิม อาหารอร่อย ปลอดภัยมั่นใจในราคา” ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้านสะอาด รสชาติอร่อย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน )

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) โดยมี…

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กำหนดการ แบบตอบรับ รายละเอียดโครงการฯ คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ สไลด์ประกอบการอบรม

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทำเนียบส่่วนราชการจังหวัดจันทบุรี

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับหน่วยงานของท่านได้ ดังนี้ แบบฟอร์มฯ สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ แบบฟอร์มฯ สำหรับหน่วยงานเอกชน แบบฟอร์มฯ สำหรับ อปท. แบบฟอร์มฯ สำหรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองตะพอง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก .

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557

จังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุกศาสนสถานของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นการวางรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็งในมิติทางศาสนาที่่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีศาสนสถานเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านในชุมชน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557   เวลา 09.00 – 12.00 น. ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม  

ข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล

แบบตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมติ ก.พ. ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ