Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางอรเรณู ปิตุเตชะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และคณะเลขานุการ ผวจ.จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

หนังสือ ที่ จบ.0017.5/ว7462 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร1012.2/ว 7 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี 2552 บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา “ ร้อยใจชาวจันท์ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ”

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา “ ร้อยใจชาวจันท์ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ” และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ร่วมเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และชมการแสดง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารมวลชน(PRESS CENTER) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว ในการส่งข้อมูล ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.40 น. ณ ศูนย์สื่อสารมวลชน (PRESS CENTER) โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารมวลชน(PRESS CENTER) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว ในการส่งข้อมูล ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) “ จันทบูรเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 27…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาชิมและมอบป้ายรับรองมาตรฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพร้านอาหารรองรับการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (จันทบูรเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าจันทบุรี พาชิม อาหารอร่อย ปลอดภัยมั่นใจในราคา” ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้านสะอาด รสชาติอร่อย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน )

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) โดยมี…

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กำหนดการ แบบตอบรับ รายละเอียดโครงการฯ คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ สไลด์ประกอบการอบรม