Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี เปิดป่า ปิดเขา ปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี เปิดป่า ปิดเขา ปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยสรุปยอดรวมตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2559 มีประชาชนเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้น จำนวน 1,238,244 คน การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการรับซื้อและโรงงานคัดบรรจุผล

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการรับซื้อและโรงงานคัดบรรจุผลไม้เพื่อการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ กรณีความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเพื่อใช้แรงงานในโรงงานคัดบรรจุผลไม้ในช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ตลาด โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี แรงงานจังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และตัวแทนผู้ประกอบการรับซื้อและโรงงานคัดบรรจุผลไม้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการใช้รณยุทธ์ในการฝึกจริง ในโครงการฝึกร่วมคอบบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการใช้รณยุทธ์ในการฝึกจริง ในโครงการฝึกร่วมคอบบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี(เครดิตภาพ : สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี)      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ สวนอาหารวังปลารีสอร์ท    

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561 สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561 สนง. เทศบาลเมืงจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561 สนง.เทสบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2561 สนง.เทศบาลลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561 สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561 สนง.เทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือนสิงหาคม สนง.เกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz โทรศัพท์ 039-325987