Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการใช้รณยุทธ์ในการฝึกจริง ในโครงการฝึกร่วมคอบบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการใช้รณยุทธ์ในการฝึกจริง ในโครงการฝึกร่วมคอบบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี(เครดิตภาพ : สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี)      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ สวนอาหารวังปลารีสอร์ท    

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สนง.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน เมษายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz โทรศัพท์ 039-325987

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2558

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ พร้อมให้การต้อนรับ พล.ต.สุริยา ปาวรีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 และมอบนโยบายการบริหารงานราชการ โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมและรับฟังการมอบนโยบายพร้อมสรุปผลการดำเนินการและผลงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย