Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการใช้รณยุทธ์ในการฝึกจริง ในโครงการฝึกร่วมคอบบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการใช้รณยุทธ์ในการฝึกจริง ในโครงการฝึกร่วมคอบบร้าโกลด์ 16 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี(เครดิตภาพ : สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี)      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ สวนอาหารวังปลารีสอร์ท    

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561 สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มีนาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือน มีนาคม 2561 สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz โทรศัพท์ 039-325987

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2558

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ พร้อมให้การต้อนรับ พล.ต.สุริยา ปาวรีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 และมอบนโยบายการบริหารงานราชการ โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมและรับฟังการมอบนโยบายพร้อมสรุปผลการดำเนินการและผลงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย