Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่และได้พบกับคณะของจังหวัดตราดนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดโดยบังเอิญ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมขังเขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดเช่นกัน จึงได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสานความร่วมมือในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดร่วมกันต่อไป    

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.3/ว2371 ลงวันที่ 21 ก.ค.2560 แบบตอบรับ กำหนดการ แผนที่โครงการปลูกป่า - สอยดาว - แก่งหางแมว - อ.แหลมสิงห์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม1513 8 -6-60 หลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ คลองภักดีรำไพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ มาทรงเปิดคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดจันทบุรี

ก. การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด  รวมลิงค์หน้าเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด ———————————————————————————————————————————- ข.แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ———————————————————————————————————————————- ค.การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน เมษายน 2561  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561  เรื่องรับฟังคำวิจารณ์ 1. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ครั้งที่ 2  …

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี