Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.3/ว2371 ลงวันที่ 21 ก.ค.2560 แบบตอบรับ กำหนดการ แผนที่โครงการปลูกป่า - สอยดาว - แก่งหางแมว - อ.แหลมสิงห์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม1513 8 -6-60 หลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ คลองภักดีรำไพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ มาทรงเปิดคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดจันทบุรี

ก. การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด  รวมลิงค์หน้าเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด ———————————————————————————————————————————- ข.แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ———————————————————————————————————————————- ค.การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน เมษายน 2561  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561  เรื่องรับฟังคำวิจารณ์ 1. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ครั้งที่ 2  …

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครบรอบปีที่ ๖๑       

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเขตฉงหมิง นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเขตฉงหมิง นครเซี่ยงไฮ้ และคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ