Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม1513 8 -6-60 หลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ คลองภักดีรำไพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ มาทรงเปิดคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบราคา – ประกวดราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 ——————————————————————————————————————————– เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ 1.1  ร่างประกวดราคาอาคารศาลากลาง 1.2ร่างประกาศจังหวัดอาคารศาลากลาง ——————————————————————————————————————————– การสอบราคา – ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในสำนักงาน อบต.ท่าช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ครบรอบปีที่ ๖๑       

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเขตฉงหมิง นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเขตฉงหมิง นครเซี่ยงไฮ้ และคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

จังหวัดจันทบุรีจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยฯ

จังหวัดจันทบุรีจัดสถานที่ให้พสกนิกรชาวจันทบุรี ลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐาน ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยเปิดให้ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ลงนามแสดงความอาลัยได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ