Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพได้ร่วมทำบุญสมทบทุนฯเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมียอดบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ รวม 194,523 บาท 75 สตางค์ และมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 5 ทุน Cr…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริเวณตลาดน้ำพุ และ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้ เลือกคนดีเป็นตัวแทนเข้าบริหารประเทศ โดยขบวนเดินรณรงค์มีป้ายเชิญชวนการเลือกตั้งและแจกใบปลิวแนะนำขั้นตอนการเข้าคูหาเลือกตั้ง ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้น 420,899 คน รวม 806 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองจันทบุรี, อ.แหลมสิงห์จำนวน 233…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี ตัวแทน เกษตรกรมั่นใจหากรัฐบาลเดินหน้าตามนโยบายที่วางไว้ราคายางสูงขึ้นแน่นอน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคตะวันออก พร้อมพบปะเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภาคตะวันออก โดยนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรกรชาวสวนยางจาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก คือ จันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา กว่า 500 คน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันนออก…

ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยสารคามเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

จังหวัดจันทบุรี สนธิกำลัง บุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ขณะที่เจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้บูรณาการกำลังหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ กว่า 200 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนนอนและพื้นที่โดยรอบของแดน 5 แดน 6 ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดให้โทษ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างยาเสพติดและสามารถดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องถึงแม่สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดจันทบุรีจะอยู่ในระดับเบาบางเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ แต่ก็ยังปรากฏปัญหาการแพร่ระบาดอยู่เช่นกัน เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เนื่องจากในอดีตเคยพบเบาะแส การสั่งซื้อ…

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในชุมชน สร้างความเท่าเทียมของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้จากการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมต่างๆ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐซึ่งจังหวัดจันทบุรี มีจัด Free wifi เน็ตประชารัฐกระจายอยู่ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในทุกตำบล ทุกอำเภอ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญ และคาดหวังมากในการที่จะใช้จุดฟรีไวฟาย เน็ตประชารัฐ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านกระจายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกระดับชุมชนของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในภาคประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาส เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี