Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี และ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม ผลไม้ และไอศกรีม ผู้ต้องราชทัณฑ์ และ ผู้รอตรวจพิสูจน์ จำนวน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการ กิจกรรม ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนต่อไป โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2562 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมประดับธงตราพระปรมาภิไธย…

รวมลิงค์หน้าเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หน่วยงาน      Link สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (สขร.1) ของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด Link ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด 1 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.go.th/new/?p=38406#&panel1-1 http://www.chanthaburi.go.th/new/?p=38406#&panel1-1 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.doae.go.th http://www.chanthaburi.doae.go.th 3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.mnre.go.th/th/information/more/748 http://chanthaburi.mnre.go.th/th/information/more/748 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter2/201/ http://www.aecthaibiz.com/province/news_list.html?pv=22&type=4 5 สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter4/415/ http://www.cgd.go.th/cs/cti/cti/%E0%B8%82%E0%B9 %88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8 %B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9 %89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8% 94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html?page_locale=th_TH 6…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพได้ร่วมทำบุญสมทบทุนฯเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมียอดบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ รวม 194,523 บาท 75 สตางค์ และมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 5 ทุน Cr…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริเวณตลาดน้ำพุ และ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้ เลือกคนดีเป็นตัวแทนเข้าบริหารประเทศ โดยขบวนเดินรณรงค์มีป้ายเชิญชวนการเลือกตั้งและแจกใบปลิวแนะนำขั้นตอนการเข้าคูหาเลือกตั้ง ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้น 420,899 คน รวม 806 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองจันทบุรี, อ.แหลมสิงห์จำนวน 233…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี ตัวแทน เกษตรกรมั่นใจหากรัฐบาลเดินหน้าตามนโยบายที่วางไว้ราคายางสูงขึ้นแน่นอน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคตะวันออก พร้อมพบปะเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภาคตะวันออก โดยนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรกรชาวสวนยางจาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก คือ จันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา กว่า 500 คน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันนออก…

ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยสารคามเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

จังหวัดจันทบุรี สนธิกำลัง บุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ขณะที่เจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้บูรณาการกำลังหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ กว่า 200 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนนอนและพื้นที่โดยรอบของแดน 5 แดน 6 ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดให้โทษ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างยาเสพติดและสามารถดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องถึงแม่สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดจันทบุรีจะอยู่ในระดับเบาบางเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ แต่ก็ยังปรากฏปัญหาการแพร่ระบาดอยู่เช่นกัน เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เนื่องจากในอดีตเคยพบเบาะแส การสั่งซื้อ…

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในชุมชน สร้างความเท่าเทียมของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้จากการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมต่างๆ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐซึ่งจังหวัดจันทบุรี มีจัด Free wifi เน็ตประชารัฐกระจายอยู่ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในทุกตำบล ทุกอำเภอ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญ และคาดหวังมากในการที่จะใช้จุดฟรีไวฟาย เน็ตประชารัฐ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านกระจายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกระดับชุมชนของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในภาคประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ…