Author Archives: กลุ่มงานอำนวยการ

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบราคา – ประกวดราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 ——————————————————————————————————————————– เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ 1.1  ร่างประกวดราคาอาคารศาลากลาง 1.2ร่างประกาศจังหวัดอาคารศาลากลาง ——————————————————————————————————————————– การสอบราคา – ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองหลอด 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…