Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นัดรวมพลคนฝาแฝด” ณ วัดบึงชนัง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ วัดบึงชนัง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมปริวาสกรรม และ ร่วมกิจกรรมรวมพลคนคู่แฝด ที่เทศบาลตำบลเทพนิมิตจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความสนใจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอุทิศกุศล แด่พระครูบริรักษ์ปัจจันตเขต หรือ หลวงพ่อดุก อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงชนัง อดีตเจ้าคณะ อ.โป่งน้ำร้อน โดยมีคู่แฝดในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ทั้ง แฝด 2 และ แฝด…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดปะตงวนาราม ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเจ้าอาวาสวัดปะตงวนาราม นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ตามบทเจริญพระพุทธมนต์ที่มหาเถระสมาคมกำหนด พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญสมาธิน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และ พิธีเสกน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ประกอบพิธี 3 แห่ง คือ 1.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ / 2.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง และ 3.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ครั้งที่ 9 (ถนนคนเดิน 3 แผ่นดิน)

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นาย เฮือง สุกุลผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน และ นายงวล รัตนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา และ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ร่วมกันเปิดงานสีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการค้าชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ของจังหวัดจันทบุรี “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรีสู่ภูมิภาคอาเซียน”…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานพิธีเปิดการสัมมนาการศึกษาการยืดอายุผลไม้ด้วยห้องเย็นชุมชน

วันจันทร์ที่ 25 ภุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ บริษัท ซีเทค สิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีได้ จัดสัมมนาการศึกษา การยืดอายุผลไม้ด้วยห้องเย็นชุมชน เพื่อเปิดตัวโครงการห้องเย็นชุมชน เทคโนโลยีทันสมัยที่จะช่วยยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรให้ยาวนานมากขึ้น ปราศจากสารเคมี โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา และ ปล่อยขบวนรถห้องเย็นส่งออกลำไย ตามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ผลการศึกษาการยืดอายุผลไม้ด้วยห้องเย็นชุมชน ซึ่งนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนเกษตรสหกรณ์ชาวสวนลำไย และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครกู้ภัย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เรา ทำความด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กำจัดผักตบชวา และ วัชพืช ที่หนองตะพอง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หนองตะพอง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และอาสาสมัครกู้ภัย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เรา ทำความด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กำจัดผักตบชวา และ วัชพืช ที่มีเป็นจำนวนมากในหนองตะพองที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ หล่อเลี้ยงเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่อำเภอมะขาม เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจ แก่อาสาสมัครกู้ภัย จาก 4 ภาคตะวันออกที่เดินทางมาร่วมงานวันรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จังหวัดจันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจ แก่อาสาสมัครกู้ภัย จาก 4 ภาคตะวันออกที่เดินทางมาร่วมงานวันรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 และซักซ้อมแสดงศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยครั้งนี้ มี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน…

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 9 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดจันทบุรี ที่จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิพร้อมกันทั้ง 3 แห่ง

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ้านสระแก้ว ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 9 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ประกอบด้วย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่างหงส์ถ้าพระนารายณ์ น้ำตกคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว บ้านชำฆ้อล่าง หมู่ 6…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพชุมชนสร้างธรรมนูญตำบลน่าอยู่และภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2561 – 2562

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เสม็ดงามรีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างตำบลน่าอยู่ – ตำบลสุขภาวะ และโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพชุมชนสร้างธรรมนูญตำบลน่าอยู่และภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสังคมจันทบุรี เป็นโครงการที่รัฐบาล ได้สนับสนุนงบประมาณให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศดำเนินการขับเคลื่อนงาน ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ระดับชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัย กระบวนการธรรมนูญตำบลน่าอยู่ เป็นเครื่องมือกลางในการกำหนดพัฒนาการของตำบล และเสริมให้ภาคีพลเมืองจิตอาสาประชารัฐมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดและอำเภอในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะในระยะยาว Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ยากจน ด้อยโอกาส ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 500 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ ได้น้อมนำพระราชดำริฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวยากจนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ประชาชนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา และสร้างความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จึงได้จัดทำโครงการหนึ่งใจ…เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ยากจน ด้อยโอกาส ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 500 ราย โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นางนภา…