Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ณ ลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (พระตำหนักเทา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ณ ลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (พระตำหนักเทา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมือง รวมทั้งต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมพระราชไมตรีระหว่างประเทศ ภายหลังการนิวัติประเทศไทยหลังการสวรรคตของพระราชสวามีแล้ว พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลายหลายครั้ง เมื่อเสด็จย้ายไปประทับ ณ จังหวัดจันทบุรี ทรงดำเนินกิจการในด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และทรงพัฒนาการทอเสื่อ เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างและนำความรู้นั้นออกเผยแพร่แก่ประชาชน นอกจากนี้ พระองค์ยังมีส่วนในการพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษาของชาวจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอขลุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอขลุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ให้บังเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอท่าใหม่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอท่าใหม่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษาการใช้ชีวิตคนพิเศษจังหวัดจันทบุรี ณ จันท์เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษาการใช้ชีวิตคนพิเศษจังหวัดจันทบุรี ณ จันท์เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สำหรับการจัดโครงการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพ การทำงานเป็นกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้ชีวิตของเด็กพิเศษให้เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และปิดการอบรม โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และปิดการอบรม โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร ตามโครงการ “ชราอย่างมั่นใจ สูงวัยด้วยภูมิปัญญา” ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร ตามโครงการ “ชราอย่างมั่นใจ สูงวัยด้วยภูมิปัญญา” ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ได้ร่วมกับผู้สูงอายุตำบลวังใหม่และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการสอน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางลงพื้นที่ไปยัง โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางลงพื้นที่ไปยัง โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ที่จะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปและให้สัมภาษณ์รายงานพิเศษ เหยี่ยวข่าว ๗ สี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประเด็นสถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สวนชุมชนรักษ์เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปและให้สัมภาษณ์รายงานพิเศษ เหยี่ยวข่าว ๗ สี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประเด็นสถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี