Author Archives: admin1

สำนักงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “Drink Revolution ปาร์ตี้เยาวชนวัยใส สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”

ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ชมรมดีเจเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ทูบีนัมเบอร์วันจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดโครงการ Drink Revolution ปาร์ตี้เยาวชนวัยใส สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น เหตุผลหนึ่งก็คือความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน บ่อยครั้งที่การพบปะสังสรรค์ หรือกิจกรรมต่างๆ ของเยาชน จะมีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ ทางคณะผู้จัดโครงการจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นแนวคิดค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชนในสถานพินิจและเครือข่าย โดยเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีมาร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของเยาชน นักศึกษา หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง เพื่อสร้างกระแสการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการพบปะ สังสรรค์ จัดงานไม่มีเหล้า โดยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

จังหวัดจันทบุรีเตรียมความพร้อม กิจกรรมปั่นปลูกป่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่กำหนดจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมนี้ และ เตรียมความเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม ในวัน จันทร์ที่ 22 ตุลาคม

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ติดตามความหน้าการเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ ปั่นปลูกป่า ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมนี้ และการ เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม ในวัน จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

จังหวัดจันทบุรี จัดงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตอกย้ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งไทยย้อนยุค ชิมอาหารพื้นเมือง

วันพุธที่ 26 กันยายน 261 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ร่วมงาน “ เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี” โดยพิธีเปิดงานมีดารานักแสดง ชลิต เฟื่องอารมณ์ มาร่วมตำน้ำพริก ก่อนที่จะเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตำน้ำพริกชาวชอง ครกใหญ่ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารถิ่นพื้นบ้าน คาว – หวานกว่า 50 ร้านค้า การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง อาทิ…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี (3 รูปแบบ )

ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยสารคามเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วม กิจกรรมโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ”

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วม กิจกรรมโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ภายใต้แนวคิด ให้ทาน ให้คิด ให้ชีวิต “คนขอทาน” โครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” ถือเป็นการตอกย้ำสิ่งที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการถือปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยการทำให้เห็น เป็นรูปธรรมในกิจกรรมเดียว ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมการจัดระเบียบเพื่อลดจำนวนผู้ทำการขอทาน…

จังหวัดจันทบุรีมอบประกาศยกย่อง จิตอาสา ที่พายเรือไปช่วยเหลือผู้กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วยใจบริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ เทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าสวนราชการ ร่วม ชื่นชม ยกย่องการทำความดี ของนายพิชัย ขุนวิมล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทนิมิต ที่นำเรือออกไปช่วยคนที่กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ให้รอดพ้นจากอันตราย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบประกาศยกย่อง ชื่นชม ให้กำลังใจ นายพิชัย ขุนวิมล จิตอาสา ที่พายเรือไปช่วยเหลือผู้กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วยใจบริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งตอบแทน ขณะที่นางสุจิตรา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ด้วยหัวใจ แห่งสายใยจันทบุรี แก่หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี ตามประเพณีอันดีงามของไทย

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ที่ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และแสดงมุฑิตาจิต หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ และ ผู้ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ขอบคุณ ด้วยหัวใจ แห่งสายใยจันทบุรี ซึ่งปีนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เกษียณอายุราชการรวม 10 ราย และ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น อีก 1 ราย โอกาสนี้ วิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดจันทบุรีได้นำการแสดง ระบำสมุทราบูรพาทิศ…

โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าว ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารศูนย์มะเร็ง

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีการแถลงข่าว โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยมี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) / นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า /นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ ประธานศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า…

กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีเตรียมความพร้อมรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติฯ

ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 กันยายน ที่จังหวัดจันทบุรี กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง นำโดย พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ ฯ ได้เดินทางมาเตรียมความพร้อม ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และแนะนำ เพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ช่วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561 โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นางกานต์เปรมปรีดิ์…