Author Archives: admin1

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงพร้อม

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลช้างข้าม หมู่ที่ 4 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าว เตรียมจัดกิจกรรม SWEET CHRISTMAS: CHANTHABURI MIRACLE CHRISTMAS 2018 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี / นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี และ นางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดกิจกรรม SWEET CHRISTMAS: CHANTHABURI MIRACLE CHRISTMAS 2018 งานคริสต์มาสที่น่ารักที่สุดในประเทศไทย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร โดยมีจุด Start – Finish ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคลองภักดีรำไพ ถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ผู้ว่าพบสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม  2561 ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบสื่อมวลชน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ชี้แจงสรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต โดยทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิต โดยทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ  บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 50 รูป หลังจากนั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ / เสร็จแล้ว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานค่ายวิชาการ “ เปิดโลกปัญญา หรรษาวันวิชาการ อนุบาลจันทบุรี น้อมนำศาสตร์พระบิดา ๙ แขนง”

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ “ เปิดโลกปัญญา หรรษาวันวิชาการ อนุบาลจันทบุรี น้อมนำศาสตร์พระบิดา ๙ แขนง”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานทุกด้าน อาทิ ศาสนา…

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 เพื่อรับบริจาคเงิน และ สิ่งของ ช่วยเหลือผู้พิการ คนจนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมการออกร้านกาชาดในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้เชิญคณะกรรมการ และคณะทำงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การเตรียมงาน การรับสิ่งของจากผู้บริจาค บริษัท ห้างร้านภาคเอกชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักปั่นที่ร่วมโครงการ ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ร่วมซ้อม ทดสอบเส้นทาง ริมคลองภักดีรำไพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณประตูระบายน้ำเข้า คลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักกีฬาปั่นจักรยาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม”Bike อุ่นไอรัก” ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดจันทบุรี กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว บริเวณคลองภักดีรำไพ “ คลองนี้ที่พ่อสร้าง” ระยะทางประมาณ 20…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ลงทะเบียนไว้ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อยืดพระราชทานแก่ประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในวันแรกมีประชาชนเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานอย่างล้นหลามบรรยากาศการพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ลงทะเบียนไว้ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อยืดพระราชทานแก่ประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดจันทบุรี มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี…