Author Archives: admin1

นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีมคณะนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแก่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงรายโดยมี ดร.วีรศักดิ์ โคว้สุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด ซึ่งขบวนนักกีฬาเดินเข้าสนามตามลำดับภูมิภาค เริ่มด้วยภาคใต้นำด้วยจังหวัด กระบี่ ตรัง และสงขลา ตามด้วยจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกนำโดยจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราดและขบวนของทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำทัพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี พร้อมเอกลักษณ์ประจำของจังหวัดจันทบุรี นั้นคือการนำท๊อปฟี่ทุเรียน…

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังวัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการติดตาม เร่งรัดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับราษฎรโดยเร็ว ต่อไป โดยนายวิทูรัช…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 “กันเกราเกมส์”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 นำคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา และนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนศรียานุสรณ์ ประจำปี 2561 โดยนายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ ว่า การจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักเสียสละ มีความอดทน กล้าแสดงออกทั้งด้านการเป็นผู้นำ และ การเป็นสมาชิกที่ดีของคณะสี พัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรัก…

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น กระชับสัมพันธไมตรี ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาจังหวัด ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายเป็นกันเอง

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี / บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการ และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการโดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กระชับสัมพันธไมตรี โอกาสนี้ นางสุจริตรา ศรีนาม…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเด็กนักเรียนที่เกิดอาการท้องเสียรุนแรงกว่า 100 คน แพทย์ พยาบาล กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ พ้นขีดอันตรายแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนตังเอ็ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีกำลังเร่งลำเลียงเด็กนักเรียนที่มีอาการท้องเสียรุนแรงประมาณ 130 ราย ไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาหลังพบเด็กมีอาการท้องเสียรุนแรง อุจจาระร่วง อาเจียน ปวดท้องรุนแรง และมีบางรายปวดศีรษะ โดยมีการกระจายเด็กที่ป่วยท้องเสีย อุจจะระล่วงไปยังโรงพยาบาลพระปกแกล้าจันทบุรี โรงพยาบาลสิริเวช โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี สถานีอนามัยเมืองจันทบุรี และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเร่งทำการรักษา ขณะที่ภายในโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน และครู อาจารย์ได้ทยอยนำเด็กนักเรียนระหว่างชั้นประถมการศึกษาปีที่ 4- 5 – 6…

ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาภัยแล้งในห้วงเดือน…

จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว แบบโบราณสร้างความรักสามัคคี ก่อนนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ แปลงนาข้าวบ้านตะปอน – เกวียนหัก หมู่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ชาวบ้านตะปอนใหญ่ และบ้านเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการสืบสาน ตำนานการทำนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561…

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองจันทบุรี และ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม วิ่งและปั่นที่จันทบูร Race on The Moon ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานหลังพระตำหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี / นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย จังหวัดจันทบุรี / พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และนายเมธี จึงสงวนสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม วิ่งและปั่นที่จันทบูร Race on The…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้โอวาทและมอบเงินอุดหนุนสร้างขวัยกำลังใจแก่ ทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายทองจริง ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ณ จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 278 คน ประกอบด้วยนักกีฬา จำนวน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เที่ยวบ้านฉัน @จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก” ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เที่ยวบ้านฉัน @จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก” ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561…