Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๙ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 หน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( ศาลากระต่าย ) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 87 รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้น ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดจันทบุรีนำชาวมุสลิมร่วมพิธี…

จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ “วิถีจันท์ วิถีไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประกวดในหัวข้อ วิถีจันท์ วิถีไทย ซึ่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายภายในจังหวัดจันทบุรี ที่แสดงให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรี โดยได้เปิดรับสมัครคนงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดจำนวน 244 ผลงาน และคลิปวิดีโอจำนวน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย      

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และนำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่…

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในชุมชน สร้างความเท่าเทียมของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้จากการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมต่างๆ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐซึ่งจังหวัดจันทบุรี มีจัด Free wifi เน็ตประชารัฐกระจายอยู่ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในทุกตำบล ทุกอำเภอ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญ และคาดหวังมากในการที่จะใช้จุดฟรีไวฟาย เน็ตประชารัฐ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านกระจายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกระดับชุมชนของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในภาคประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ…

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จัดแถลงข่าว โครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า จัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง กำหนดวิ่งระดมทุน 14 – 25 ส.ค.61 รวม 10 อำเภอ

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 10  โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และนายอ้อย มิ่งไธสงค์ นักวิ่งจิตอาสาได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็งและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะจัดวิ่งเพื่อการกุศลฯระหว่างวันที่ 14 ถึง25 สิงหาคม 2561 รวม 11 วัน 10 อำเภอในจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยภาคเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทุกภาคส่วนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อไป