Author Archives: admin1

จันทบุรีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสังคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมด้านการจัดระเบียบสังคมและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีในพื้นที่ อำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ต่อแถวบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง มีประชาชนจากทั่วสารทิศแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุก รอคิว เข้าถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดจันทบุรีมีกำหนดการเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ระยะที่ ๒ รวมทั้งหมด ๖ ครั้ง ๆ ละ ๕๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ คน ประกอบด้วย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีจากอำเภอขลุง และ อำเภอแหลมสิงห์ รวมจำนวน ๓๑๓ คน เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยรถบัสปรับอากาศ ๗ คัน โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ป้องกันจังหวัดจันทบุรี ตำรวจทางหลวง ขนส่งจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบ กองทัพเรือที่ ๓…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญทักษิณานุปทานน้อมถวายแด่ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ปีที่ ๑๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญทักษิณานุปทานน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถร  (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ปีที่ ๑๒ โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center Thailand ๔.๐ โดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีปฏิบัติธรรมประจำปี วัดเขาสุกิม

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ร่วมพิธีปฏิบัติธรรมประจำปี น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม ณ วัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานเปิดป้ายศูนย์จิตอาสาดูแลช้างป่า

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์จิตอาสาดูแลช้างป่า และทรัพย์สินประชาชน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และรับมอบอาหารช้างป่า ณ สำนักฝึกกัมมัฏฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลม บ้านคลองโป่ง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนั่งเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจลุ่มน้ำเวฬุ

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี นั่งเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บินสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเวฬุซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเวฬุเป็นเวลาสั้นๆ เมื่อมีฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้หารือเบื้องต้นกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะได้ประชุมวางแผนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ประชาชน”

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ประชาชน” โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ซึ่งมีนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

 วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เดินทามาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี