Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

นายกองเอก วิทูรัช ศรีนาม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายกองเอก พงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกองเอก วิทูรัช ศรีนาม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายกองเอก พงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ในโอกาสเดินทางมาตรวจกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณารางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายหมวดตรี นิพนธ์ วิสุทธาภรณ์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑ นายหมวดตรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ สมัยที่ ๑๗ ประจำเดือนธันวาคม พร้อมพบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูน ๒ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ สมัยที่ ๑๗ ประจำเดือนธันวาคม พร้อมพบปะ พูดคุยกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูน ๒ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศจังหวัดจันทบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศจังหวัดจันทบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ และปฏิญาณตน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ รณรงค์รักษาความสะอาดตลอดแนวคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และในพื้นที่สาธารณะของชุมชน หมู่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ณ “คลองภักดีรำไพ” โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี…

นายปิยะ สมัครพงศ์ เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่ง เกษตรจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายปิยะ สมัครพงศ์ เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่ง เกษตรจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเตะฟุตบอลระหว่างทีม VIP จันทบุรี และ VIP ธนาคารกรุงเทพ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเตะฟุตบอลระหว่างทีม VIP จันทบุรี และ VIP ธนาคารกรุงเทพ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐวัฒนธรรม “ร้อยรสพจนา รวมพลขนมโบราณ สืบสานตำนานพุทราร้อยปี ที่แหลมสิงห์” ณ สภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ ชายหาดแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐวัฒนธรรม “ร้อยรสพจนา รวมพลขนมโบราณ สืบสานตำนานพุทราร้อยปี ที่แหลมสิงห์” ณ สภาวัฒนธรรมอำเภอแหลมสิงห์ ชายหาดแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตและจำหน่าย อาหารคาวหวานพื้นบ้าน การแสดงดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้าน ให้ผู้มาร่วมงานได้รับชม โอกาสนี้ นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์…