Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ให้แก่ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวาย ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยป้องกันจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร้อย อส.จ. ที่ ๑ ร้อย อส.เมือง ที่ ๓ ร้อย รส.ทร. ที่ ๓ เจ้าหน้าที่ทหารจาก กปช.จต. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางกะจะ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านมั่นคงจันทบูรเพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังพระธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และประกอบพิธีเวียนเทียน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันเอก จักรพงษ์ ขันมั่น กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ที่จะทรงฝึกซ้อมปั่นจักรยานจากจังหวัดระยองมายังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะตำรวจจังหวัดพระตะบอง

เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการประสานความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา  

ผู้กำกับการสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อรายงานตัว

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม1513 8 -6-60 หลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดจันทบุรี โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนผู้ประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไม้ เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคามังคุดของจังหวัดจันทบุรีที่มีราคาปรับลดลงส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดได้รับความเดือดร้อน

ปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี