Author Archives: admin1

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอาสาสภากาชาดไทย พัฒนาเยาวชนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้มีความตระหนัก จิตอาสาสภากาชาดไทย

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอาสาสภากาชาดไทยโดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโดยมี นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน และนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุม เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักและเข้าใจการเป็นผู้มีจิตอาสา อีกทั้งพัฒนาให้เป็นอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดสู่การเป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย พัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0″ รวมทั้งภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน มีนักเรียน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เด็กเยาวชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Kick off 60 วัน แยกก่อนทิ้ง กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 8 เทศบาลเมืองจันทบุรี หมู่บ้านแผ่นดินทอง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ร่วมกิจกรรม Kick off 60 วัน แยกก่อนทิ้ง สนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดกิจกรรม Kick off 60…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ซื้อสลากกาชาดเพื่อสาธารณะกุศล และ ได้รับรางวัลใหญ่ ที่มาแสดงตัวขอรับรางวัล

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ที่ซื้อสลากกาชาดเพื่อสาธารณะกุศล และ ได้รับรางวัลใหญ่ ที่มาแสดงตัวขอรับรางวัล โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ 4 ประตู แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดหมายเลข 94684 และ รางวัลที่ 2 รถยนต์โตโยต้ายาริส แก่ผู้ซื้อสลากกาชาดหมายเลข 37151…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชน ร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม  2562  ณ ลานพระราชวังดุสิต และ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้น เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ พระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แสดงแบบจำลองกระบวนเรือพระราชพิธี ส่วนภายในสนามเสือป่า มีการออกร้านจิตอาสา 904…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิจกรรมออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ เวทีกลางงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ออกรางวัลสลากกาชาดสาธารณกุศล ประจำปี 2561 หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาสและเพื่อสาธารณะกุศลในจังหวัดจันทบุรีที่เปิดจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมาในราคาใบละ 80 บาท โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ประชาชน นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และ นักท่องเที่ยวร่วมชมและเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล ด้วยวิธีหมุนวงล้อ ซึ่งผลการออกรางวัล ปรากฏว่า รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ 4…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี ตัวแทน เกษตรกรมั่นใจหากรัฐบาลเดินหน้าตามนโยบายที่วางไว้ราคายางสูงขึ้นแน่นอน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภาคตะวันออก พร้อมพบปะเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภาคตะวันออก โดยนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรกรชาวสวนยางจาก 4 จังหวัดภาคตะวันออก คือ จันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา กว่า 500 คน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันนออก…

วันขึ้นปีใหม่จันทบุรี ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ คึกคัก

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 154 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ ที่เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดมาต่อเนื่องทุกปี และมีประชาชนนำครอบครัวมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันอย่างเนืองแน่นทำให้บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มารอทำบุญตักบาตร ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองจันทบุรีได้แบ่งพระออกรับบิณฑบาตรออกเป็น 8 สาย กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ และหลังจากตักบาตรเสร็จประชาชนได้พาครอบครัวร่วมกันปล่อยนก ปล่อยปลาในพื้นที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยเป็นการทำทานเสริมสิริมงคล Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  …

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ จันทบุรี ทบทวนแผนปฏิบัติงาน หลังพบตัวเลขสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง ปรับแผนเข้มมาตรการทางกฎหมาย และ ข้อปฏิบัติชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เรียกประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดจันทบุรีหลังพบตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสถิติ 3วัน จังหวัดจันทบุรีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม 32 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ Admit นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีทั้งสิ้น 32 คน สาเหตุใหญ่มาจากเมาแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติในการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและเพิ่มความเข้มข้นของการณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ขอความร่วมมือกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุดจัดหน่วยเคลื่อนที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนในชุมชนหากพบว่ามีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองต้องตักเตือนและระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้ง เพิ่มสัญญาณไฟวับวาบแสดงสัญลักษณ์จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพิ่มขึ้น…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ เวทีกลาง งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และ กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีเปิดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 โดยพิธีเปิดงานปีนี้ ชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีกว่า 400 คน ร่วมแต่งกายย้อนยุค นักรบโบราณอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / พระแสงศาสตราวุธ ( จำลอง ) / ธงมหาเดช / ธงชาติไทย / ขบวนทหารม้า จัดรูปขบวนเทิดพระเกียรติฯ เชิดชูชาติ ศาสนา…