Author Archives: admin1

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปั่นปลูกป่า และแถลงข่าวจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 22 ตุลาคม นี้

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานชมรมจักรยาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรม ปั่นปลูกป่า สู่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชน ชมรมนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม โดยปล่อยขบวนรถจักรยานผู้ร่วมกิจกรรม ออกจากจุดสตาร์ทที่บริเวณหน้าศูนย์เรียนรู้ฯเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ริมคลองภักดีรำไพ ไปสู่จุดปลูกป่าชายเลนในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร และลงปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ในรอบนี้ 13 ไร่…

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี “เสน่ห์ไม่จาง…ที่บางสระเก้า” ประชาชน นักท่องเที่ยวแห่เลือกซื้อสินค้า ชื่นชมวิถีชีวิตชุมชน คึกคัก

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม  2561 ณ บริเวณตลาดสี่มุมเมรุ วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระ เก้า” ซึ่งเป็นการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม เป็นการเปิดจุดขายวิถีชีวิตชุมชนพร้อมกัน ทั้ง 5 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1บ้าน…

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเจ้าหลาวหัวแหลม บ้านปากน้ำแขมหนู ชูจุดเด่นอาหารทะเล หลากหลายธรรมชาติ แลนด์มาร์คโบส์ถสีน้ำเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม  2561ที่ธนาคารปู สะพานปลาสุดขอบฟ้า หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายฐิติเทพ บุณรัตนพันธุ์ นายอำเภอท่าใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเจ้าหลาวหัวแหลม เป็นการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์…

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเวทีระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนสื่อมวลชน ชาวบ้านชุมชนริมน้ำจันทบูร และประชาชนชาวจันทบุรีเข้าร่วมรับฟังทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชั่นนอล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี เพื่อการกำหนดแนวทางการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวให้เหมาะสม พร้อมระบุโครงการพัฒนา ที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ประจำถิ่น อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว…

สำนักงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “Drink Revolution ปาร์ตี้เยาวชนวัยใส สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”

ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ชมรมดีเจเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ทูบีนัมเบอร์วันจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดโครงการ Drink Revolution ปาร์ตี้เยาวชนวัยใส สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น เหตุผลหนึ่งก็คือความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน บ่อยครั้งที่การพบปะสังสรรค์ หรือกิจกรรมต่างๆ ของเยาชน จะมีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ ทางคณะผู้จัดโครงการจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อกระตุ้นแนวคิดค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชนในสถานพินิจและเครือข่าย โดยเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีมาร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของเยาชน นักศึกษา หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง เพื่อสร้างกระแสการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการพบปะ สังสรรค์ จัดงานไม่มีเหล้า โดยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

จังหวัดจันทบุรีเตรียมความพร้อม กิจกรรมปั่นปลูกป่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่กำหนดจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมนี้ และ เตรียมความเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม ในวัน จันทร์ที่ 22 ตุลาคม

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ติดตามความหน้าการเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ ปั่นปลูกป่า ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมนี้ และการ เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม ในวัน จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

จังหวัดจันทบุรี จัดงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตอกย้ำเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งไทยย้อนยุค ชิมอาหารพื้นเมือง

วันพุธที่ 26 กันยายน 261 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ร่วมงาน “ เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี” โดยพิธีเปิดงานมีดารานักแสดง ชลิต เฟื่องอารมณ์ มาร่วมตำน้ำพริก ก่อนที่จะเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตำน้ำพริกชาวชอง ครกใหญ่ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารถิ่นพื้นบ้าน คาว – หวานกว่า 50 ร้านค้า การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง อาทิ…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี (3 รูปแบบ )

ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยสารคามเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วม กิจกรรมโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ”

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วม กิจกรรมโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ภายใต้แนวคิด ให้ทาน ให้คิด ให้ชีวิต “คนขอทาน” โครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” ถือเป็นการตอกย้ำสิ่งที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการถือปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยการทำให้เห็น เป็นรูปธรรมในกิจกรรมเดียว ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมการจัดระเบียบเพื่อลดจำนวนผู้ทำการขอทาน…