Author Archives: admin1

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดจันทบุรี โดยนาย วิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งครั้งนี้ มีประเด็นในการตรวจราชการ ติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้ง ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคอยดูแล อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาขอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ทยอยเดินทางมาลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว อย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดจุดอำนวยความสะดวกประชาชนเพิ่มที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัด ขณะที่ 10 อำเภอพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนบรรยากาศการลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่จังหวัดจันทบุรีมีประชาชนเดินทางมาร่วมลงทะเบียนจำนวนมาก โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดจุดบริการประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มจากจุดให้บริการใน 10 อำเภอ โดยใช้ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเป็นจุดรับลงทะเบียนมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดจันทบุรีคอยดูแล อำนวยความสะดวก กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล และ นายบุญช่วย…

คณะนักวิ่งโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เข้าสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว ขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายตลอดเส้นทางและ จะแวะพักที่คลองภักดีรำไพ ก่อนส่งต่อให้จังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิ่งจากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันออก ที่เริ่มออกสตาร์ทจาก จังหวัดตราด เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว โดยมีพิธีการส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ที่ส่งคฑาต่อให้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณลานศูนย์โอท็อป อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น และประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อ “หมอชวนวิ่ง” เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำขบวนนักวิ่งเข้าสู่เขตจังหวัดจันทบุรี ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ เข้าสู่เขต…

นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีมคณะนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแก่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงรายโดยมี ดร.วีรศักดิ์ โคว้สุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด ซึ่งขบวนนักกีฬาเดินเข้าสนามตามลำดับภูมิภาค เริ่มด้วยภาคใต้นำด้วยจังหวัด กระบี่ ตรัง และสงขลา ตามด้วยจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกนำโดยจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราดและขบวนของทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำทัพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี พร้อมเอกลักษณ์ประจำของจังหวัดจันทบุรี นั้นคือการนำท๊อปฟี่ทุเรียน…

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังวัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการติดตาม เร่งรัดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับราษฎรโดยเร็ว ต่อไป โดยนายวิทูรัช…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 “กันเกราเกมส์”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 นำคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา และนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนศรียานุสรณ์ ประจำปี 2561 โดยนายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ ว่า การจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักเสียสละ มีความอดทน กล้าแสดงออกทั้งด้านการเป็นผู้นำ และ การเป็นสมาชิกที่ดีของคณะสี พัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรัก…

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น กระชับสัมพันธไมตรี ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาจังหวัด ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายเป็นกันเอง

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี / การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี / บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกาแฟสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการ และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการโดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กระชับสัมพันธไมตรี โอกาสนี้ นางสุจริตรา ศรีนาม…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเด็กนักเรียนที่เกิดอาการท้องเสียรุนแรงกว่า 100 คน แพทย์ พยาบาล กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ พ้นขีดอันตรายแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนตังเอ็ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีกำลังเร่งลำเลียงเด็กนักเรียนที่มีอาการท้องเสียรุนแรงประมาณ 130 ราย ไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาหลังพบเด็กมีอาการท้องเสียรุนแรง อุจจาระร่วง อาเจียน ปวดท้องรุนแรง และมีบางรายปวดศีรษะ โดยมีการกระจายเด็กที่ป่วยท้องเสีย อุจจะระล่วงไปยังโรงพยาบาลพระปกแกล้าจันทบุรี โรงพยาบาลสิริเวช โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี สถานีอนามัยเมืองจันทบุรี และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเร่งทำการรักษา ขณะที่ภายในโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน และครู อาจารย์ได้ทยอยนำเด็กนักเรียนระหว่างชั้นประถมการศึกษาปีที่ 4- 5 – 6…

ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาภัยแล้งในห้วงเดือน…

จิตอาสา และชาวนา ในพื้นที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว แบบโบราณสร้างความรักสามัคคี ก่อนนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ แปลงนาข้าวบ้านตะปอน – เกวียนหัก หมู่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ชาวบ้านตะปอนใหญ่ และบ้านเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการสืบสาน ตำนานการทำนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561…