Author Archives: admin1

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุม คณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 รอบที่ 2 เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จำนวน 17 ราย ได้นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีข้าราชการร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 17 ราย ในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดจันทบุรีได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก จำนวน 17 ราย ได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคในระยะเวลาคนละ…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสสนอกสถานที่วันวาเลนไทน์ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น พร้อมมอบของขวัญคู่สมรส

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น การเริ่มต้นชีวิตคู่ที่มั่นคง โดยเปิดสำนักทะเบียนอำเภอ…ยิ้ม นอกสถานที่ มีคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสจำนวนมาก โดยนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส ทั้งนี้ กรมการปกครองได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ซึ่งจังหวัดจันทบุรี เป็น 1 ใน 8 จังหวัดเป้าหมายที่ กรมการปกครองกำหนดให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อำเภอเมืองจันทบุรี จึงได้จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ…

นายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 116 ปี ฉลองเมืองจันท์

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณวัดเขาแหลมสิงห์ ตำบลบางกระไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมงาน รำลึกพระบารมี 116 ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ อำเภอแหลมสิงห์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 ย้อนรำลึกเหตุการณ์วิกฤติ รศ.112 และการฉลองเมืองจันทบุรีหลังฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรี อนุรักษ์และสืบสานโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติของท้องถิ่น เกิดความรัก สามัคคี และเป็นพลังในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 116 ปี ฉลองเมืองจันท์”

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 ณ ป้อมไพรีพินาศ ตำบลบางกระไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และบรรพบุรุษของประเทศไทยที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่ออธิปไตยของประเทศชาติในช่วง วิกฤติรัตนโกสินทร์ศก รศ.112 ยุคชาติตะวันตกล่าอาณานิคม ที่อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ อบต.บางกะไชย และส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์…

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย หรือ บ.มท.รุ่นที่ 32 เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชม ทัศนศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี/ นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษ ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ และนโยบายการบริหารราชการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โอกาสนี้คณะนักศึกษา บ.มท.รุ่นที่ 32 ได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี พร้อมฟังบรรยายการบริหารงานและการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจ นครแห่งอัญมณีของภาคเอกชนโดยมีนายอดิศักดิ์ ถาวรวิระยะนันท์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานตามโครงการ “ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” ปีที่ 2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน และชมรมนักปั่นจักรยาน ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักปั่นจักรยานตามโครงการ “ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” ปีที่ 2 ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการโดยวันนี้จะเป็นวันปล่อยตัวขบวนนักปั่น และ ขบวนรณรงค์สิทธิผู้พิการออกจากจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด และในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมียอดเงินผู้ร่วมบริจาคตลอดเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่านเบื้องต้นรวมประมาณ 170,000 กว่าบาท ซึ่งการปั่นจักรยานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจะปั่นจักรยานไปตามจังหวัดต่างๆ ผ่าน 15 จังหวัด ในแต่ละจังหวัดที่ขบวนจักรยานผ่านจะจัดกิจกรรมต่างๆ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ ของจังหวัดจันทบุรี มีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่น บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการอุดฟัน…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปขยายผลแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างโอกาส สร้างรายได้โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ข้าราชการตำรวจ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา ช่างตัดแต่งผมบุรุษ ให้ข้าราชการตำรวจที่เป็นครูฝึก บำบัดผู้ติดยาเสพติดในสถานพินิจ และ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเอง ตลอดจนให้บริการประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวไปจนถึงสังคมอีกทางหนึ่ง Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ผบ.กองร้อย อส.อำเภอ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 รวมเวลา 65 ปี…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 18

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 ที่มีการจัดตกแต่งสถานที่สวยงามด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน นักท่องเที่ยว มุมถ่ายภาพที่ระลึกสวยงามสอดคล้องเทศกาลแห่งความรักจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ภายในงานเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมือง…