Author Archives: admin1

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยเวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปวางบนรถเชิญน้ำอภิเษกซึ่งตั้งอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทย และในเวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเข้ารับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน ๗๖ ไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี ทอดผ้าป่า 3 มิติ บก-น้ำ-อากาศ ปีที่ 10 เพื่อนำรายได้มาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พุทธศาสนิกชนและชาวจังหวัดจันทบุรีจำนวนมาก ร่วมงานทอดผ้าป่า 3 มิติ บก-น้ำ-อากาศ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยกองผ้าป่า ทางน้ำ นำมาโดย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำขบวนผ้าป่าล่องมาตามแม่น้ำจันทบุรี ขึ้นที่ท่าน้ำ ส่วนกองผ้าป่า ทางอากาศ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำทหารกระโดดร่มดิ่งพสุธานำกองผ้าป่าลงมาจากบนฟ้า และผ้าป่าทางบก นำโดย นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรี และมีพระครูสิริปัญญาวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและร่วมขบวนแห่รถสงกรานต์ เนื่องในงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี…

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกในโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๑ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกในโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งรัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้น้อมนำพระราโชบายในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนมาปฏิบัติ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรีทั้ง ๓ แห่ง โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว อำเภอท่าใหม่ และนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ อำเภอเมืองจันทบุรี ฤกษ์เวลา ๑๑.๕๒ – ๑๒.๓๘ น. ประธานทั้ง ๓ แห่งประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีเปิดงานนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชม นิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตั้งกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Beekeeping day ครั้งที่ 4 “ผึ้งจันท์แฟร์ ดูแลกัน” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สร้างรายได้เสริมเกษตรกร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.มะขาม นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ร่วมงาน Beekeeping day ครั้งที่ 4 “ผึ้งจันท์แฟร์ ดูแลกัน” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สร้างรายได้เสริมเกษตรกร ภายในงานมีนิทรรศการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิต สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาสู่เกษตรกรมืออาชีพ ฝึกทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาประยุกต์ใช้ของเกษตรกรด้านภูมิปัญญาต่างๆในด้านการเลี้ยงผึ้งพันธ์ ผึ้งโพรง ผึ้งชันโรง จิ้งหรีด…