Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุบรี ร่วมพิธีฉลองเปรียญธรรม เก้า ประโยค พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส

  วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีฉลองปปริญญาบัตร เปรียญธรรม เก้า ประโยค พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการให้บริการประชาชน

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “จันทบุรี” เปิดฤดูกาลผลไม้และสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สวนเคพี การ์เด้น จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงข่าว เปิดฤดูกาลผลไม้ และสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับอธิบดีกรมชลประทานและคณะ

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๙ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับอธิบดีกรมชลประทาน ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “คลองภักดีรำไพ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมผ่านระบบ VCS ซักซ้อมแนวทางการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมผ่านระบบ VCS ซักซ้อมแนวทางการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค เน้นถูกต้อง เรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วม วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปยังจังหวัดทั่วประเทศ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการออกตรวจสถานบริการ

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี กองร้อย.รส.ทร.ที่ ๓  ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี สนง.สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗…

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรายงานตัว

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสาวนิพัทธา จันย่อง เข้าพบ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรายงานตัวในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี