Author Archives: admin

ประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์งานมหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน มหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ Fruitpital Fair 2017 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการเตรียมงานดังกล่าว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นการจัดงาน โดยจังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงาน มหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ Fruitpital Fair 2017 ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐…

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีจากอำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอมะขาม รวมจำนวน ๕๐๐ คน เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยรถบัสปรับอากาศ ๑๐ คัน โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ป้องกันจังหวัดจันทบุรี ตำรวจทางหลวง ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคณะซึ่งเป็นชุดที่สาม ของจังหวัดจันทบุรี ในระยะที่ ๒ ที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพฯ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.)

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน”

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ” ออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเปิด ตลาดต้องชมจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้กล่าวต้อนรับ นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชมจังหวัดจันทบุรี ณ ตลาดเจริญสุข อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจำหน่ายผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารแปรรูป สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด สะอาด และปลอดภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดโครงการปลูกอาหารช้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนตำบลขุนซ่อง และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารสำหรับช้างป่า ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว บ้านคลองโปร่ง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุบรี ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุบรี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี