Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ตามแนวทาง พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะพบเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมการเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ บริเวณคลองขี้หนอน หมู่ที่ ๔,๕,๖ และ ๗ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมใจดำเนินการทั้งจากหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ และชมรมคนริมน้ำ ซึ่งเป็นการทำงานตามหลักประชารัฐ โดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๑๐ อำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดงาน “จันทบุรี นครอัญมณี”

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จันทบุรี นครอัญมณี” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๔-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

จันทบุรี “มหานครผลไม้” บรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันแรกของการจัดงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายแบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซน A : Fruit Shopping เป็นโดมปรับอากาศพื้นที่กว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร จำหน่ายผลไม้แปรรูป สินค้า OTOP/SMEs อาหารถิ่น สินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โซน B : Fruit Farming เป็นพื้นที่นอกโดมปรับอากาศมีพื้นที่กว่า…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานเปิดงาน“มหานครผลไม้”

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราการร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจำหน่ายผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลไม้ทั้งสดและแปรรูป ยกระดับภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางผลไม้ของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการผลิตผลไม้คุณภาพ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ขยายพื้นที่จัดงานโดมปรับอากาศจากเดิม ๓,๖๐๐ ตารางเมตร เป็น…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด…

บิดานายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิชุมแพการกุศล จังหวัดขอนแก่น

บิดานายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิชุมแพการกุศล จังหวัดขอนแก่น