Author Archives: admin

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.3/ว2371 ลงวันที่ 21 ก.ค.2560 แบบตอบรับ กำหนดการ แผนที่โครงการปลูกป่า - สอยดาว - แก่งหางแมว - อ.แหลมสิงห์

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมางาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 เพื่อเยี่ยมชมผลิตผลวิถีเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมผลงานของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดจันทบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และมอบใบหุ้นให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนับสนุนตลาดประชารัฐสามัคคี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมายังสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ

ชาวจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ชาวจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี และ เยี่ยมชมงาน “มหานครผลไม้” Fruitpital Fair 2017 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์…