Author Archives: admin

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน “รำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์”

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานรำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองรวม ๒ วัน เพื่อรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสดุดีวีรกรรมชาติไทย ในคราวที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรีเมื่อ ร.ศ.๑๒๓ หรือเมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๖ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงตัดสินพระทัยนำเงินถุงแดงหรือพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ ทรงเก็บสะสมไว้มาจ่ายเป็นค่าปรับให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยชาวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองวันอิสรภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การออกร้านอาหารพื้นบ้าน…

เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด  

ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่2

ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่2

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC)

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

การปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี แจ้ง ปิดให้บริการหนังสือเดินทางทุกวันเสาร์แรกของเดือน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม