Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง อิงประวัติศาสตร์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง อิงประวัติศาสตร์ เส้นทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว – วัดมังกรบุปผาราม

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557   เวลา 09.00 – 12.00 น. ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์” กลุ่มภาคตะวันออก โดยมีสมาชิกกลุ่ม        ออมทรัพย์จากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม ๑      ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรีประจำปี ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี     เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมบรรยายพิเศษแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชนจาก ๑๐ อำเภอเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗   โดยหลักสูตรจะมีการเรียนรู้ และปฏิบัติทดลองที่ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริฯ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล

แบบตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมติ ก.พ. ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทยครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายสมหมาย วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี       ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ครั้งที่ ๑๕ (RBC -15 ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ กรุงพระสีหนุ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน จำนวน 11 อัตรา

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 14 มีนาคม 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

เชิญชวนนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ  เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557  ภาพบรรยากาศการนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง  

ประชาสัมพันธ์การขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

ตามที่ได้มีฝนตกลงมาในบริเวณเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ทำให้การเดินทางขึ้นเขาคิชฌกูฏเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เกิดความไม่สะดวกต่างๆ จังหวัดขอเรียนว่า บัดนี้คณะกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนทำให้เส้นทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วแล้ว และขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ไปร่วมงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ ได้ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลการนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ได้ทางเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี (www.chanthaburi.go.th) หรือสอบถามและส่งข้อเสนอแนะได้ที่ email: chanthaburi@moi.go.th 15 กุมภาพันธ์ 2557

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน “รำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์”

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานรำลึกพระบารมี ๑๑๑ ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองรวม ๒ วัน เพื่อรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสดุดีวีรกรรมชาติไทย ในคราวที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรีเมื่อ ร.ศ.๑๒๓ หรือเมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๖ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงตัดสินพระทัยนำเงินถุงแดงหรือพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ ทรงเก็บสะสมไว้มาจ่ายเป็นค่าปรับให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยชาวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองวันอิสรภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การออกร้านอาหารพื้นบ้าน…